Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Finlands natur- och miljöskolförbund rf
The Finnish Association of Nature and Environment Schools

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry:n (LYKKY) tarkoituksena on edistää luonto- ja ympäristökoulujen toimintaa ja toimintaedellytyksiä Suomessa. Se on perustettu luonto- ja ympäristökoulunopettajien tapaamisessa Espoossa Villa Elfvikissä 28.9.2007.

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto hallinnoi luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkostoa eli LYKE-verkostoa. LYKE-verkosto on laajennettu luonto- ja ympäristökoulujen verkosto, johon on otettu mukaan myös muut samankaltaisia palveluja tarjoavat toimijat, jotka eivät kuitenkaan kutsu itseään luonto- tai ympäristökouluksi. Lisätietoa LYKKYn ja LYKEn suhteesta

Liitto hakee avustuksia ja järjestää hankkeita luonto- ja ympäristökoulutoiminnan eli LYKE-verkoston toiminnan vakauttamiseksi ja laajentamiseksi. Tärkeä toimintamuoto on myös verkostolaisten LYKE-tapaamiset kaksi kertaa vuodessa.