LYKE – Tukea luonto- ja ympäristökasvatukseen

LYKE-verkosto palvelee kouluja ja varhaiskasvatusta tarjoamalla luonto- ja ympäristökoulupäiviä tai -tuokioita koulu- ja varhaiskasvatusryhmille sekä koulutuksia ja materiaaleja opettajille.

kasvattajille-15mika_lyke-16sisaiset-17