Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

LYKE-verkosto ja yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus on LYKE-verkostolle tärkeä arvo. Yhdenvertaisuus sisältää monia ulottuvuuksia, ja siihen kuuluu:

  • saavutettavuus, jolla yleensä viitataan aineettoman ympäristön asioihin, kuten tietoon, verkkosivuihin ja palveluihin
  • esteettömyys, jolla viitataan yleensä fyysisen ympäristön saavutettavuuteen
  • sosiaalinen- ja psyykkinen turvallisuus, jota toteutettaessa jokainen tulee hyväksytyksi omana itsenään eikä jää ulkopuoliseksi tai näkymättömäksi
  • kulttuurisensitiivisyys, joka käsittää kulttuurisen, uskonnollisen ja vakaumuksellisen moninaisuuden tunnistamisen ja kunnioittamisen
  • normikriittisyys, jolla viitataan erilaisuuden huomioimiseen
  • sukupuolisensitiivisyys, joka merkitsee sukupuoliodotusten, sukupuolen moninaisuuden ja moniulotteisuuden tunnistamista sekä asenteiden, puheiden ja toimintatapojen refleksiivistä tarkastelua.

Lue tästä lisää liikuntarajoitteisista luontokoulussa

LYKE-verkostolla on yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen pohjalta tehty lyhyempi toimintaohje verkostolaisille. Tämä LYKE-verkostolle yhteinen suunnitelma on laadittu koko verkostoa osallistaen.

 

Voit ladata tiedostot tästä: 

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.