Opetussuunnitelma ja ympäristökasvatus

Niina Mykrä, päivitetty 21.7.2016

Uusi perusopetuksen OPS

kekeopssanapilvi

Ympäristö ja kestävyys löytyvät uuden OPSin jokaisesta luvusta. Kuvaan on koottu sanat joilla niistä puhutaan. Isompi sana tarkoittaa enemmän esiintymiä. Laatinut Niina Mykrä tällä sivulla olevasta “Suorat lainaukset OPSista…” -tiedostosta wordcounttools.com :in, excel-käsityön ja tagul.com -generaattorin avulla.

Uudet Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 hyväksyttiin Opetushallituksessa 22.12.2014. Ne otettiin käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016 (paitsi 6. lk BI/MA/FY/KE), ja vuosiluokkien 7–9 osalta porrrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Perusopetuksen opetussuunnitelma on varsin mainio kestävän elämäntavan ja ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Kestävä elämäntapa nähdään koko perusopetuksen lähtökohtana ja kriittisen ajattelun oppiminen sivistyksen perustana. Jos tämä opetussuunnitelma toteutuu, nuoren sukupolven ymmärrys kestävän tulevaisuuden edellytyksistä on vahva.

Oikealle valikkoon on koottu kestävään elämäntapaan, luontoon, ympäristöön, ulkona oppimiseen ja LYKE-verkoston toimintaan liittyviä poimintoja teemoittain. Kustakin teemasta on aina ensin kooste, jonka alla on tuohon teemaan liittyvät suorat lainaukset. Sivunumerot ovat opetussuunnitelman pdf-versiosta.

Sama kooste OPSista luontoon, ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvistä teemoista on ladattavissa pdf-muodossa:

OPS, kestävä elämäntapa ja luonto- ja ympäristökasvatus (1.5 MiB)

Ympäristökasvatuksen verkkolehdessä julkaistaan juttusarjaa, jossa pohditaan opetussuunnitelmaa ympäristökasvatuksen kannalta oppiaineittain. Myös oikealla valikossa on linkit yksittäisiin juttuihin.

Suorat lainaukset OPSista liittyen luontoon, ympäristöön ja kestävään kehitykseen OPSista sisällysluettelon järjestyksessä:

OPS ja KEKE -suorat lainaukset (362.1 KiB)

 

Myös esiopetuksen ja lukion OPSit ovat uudistuneet

Esiopetuksen uusi opetussuunnitelma:

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/esiopetus

Lukion uusi opetussuunnitelma:

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/lukiokoulutus
Lukion OPSissa sanotaan esim. Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä -aihekokonaisuuden kohdalla:
“Aihekokonaisuuden toteuttamista tukevia opiskeluympäristöjä kehitetään yhteistyössä opiskelijoiden sekä muiden toimijoiden, kuten erilaisten järjestöjen ja yritysten kanssa. Lähidemokratia, media eri muodoissaan sekä nuorten toimintaryhmät tarjoavat väyliä aktiiviseen kansalaisuuteen. … Harjoitusyritystoiminta sekä yritysten, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa tehtävät yhteiset projektit voivat olla osa aihekokonaisuuden toteutusta. (s. 27)” – Luonto- ja ympäristökoulutoiminta istuu tähän hyvin.

 

Vinkkejä

Vinkkejä ulkona oppimiseen uuden opetussuunnitelman pohjalta excel-taulukossa (Aulikki Laine):

OPS 2016 vinkkejä ulkona oppimiseen (.xlsx) (23.2 KiB)

 

Samat vinkit viirimuodossa esim. messuilla ja tapahtumissa jaettavaksi (Ohje: Tulosta kaksipuoleisesti, leikkaa A4 ristikkäin kulmasta kulmaan himmeitä viivoja pitkin):

OPS-Viirit (.docx) (921.1 KiB)

1-2 lk
äidinkieli sivut 1-6
matikka s. 11-16
ympäristöoppi s. 25-30

3-6 lk
äidinkieli sivut 7-10
matikka sivut 17-24
ympäristöoppi s. 31-36

Esiops sivut 37-46

7-9 lk
biologia sivut 47-56

 

4 thoughts on “Opetussuunnitelma ja ympäristökasvatus

Speak Your Mind