Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Luonto- tai ympäristökoulun perustaminen

Luonto- ja ympäristökoulutoiminta on vahvasti opetussuunnitelmaan tai varhaiskasvatussuunnitelmaan sidottua, ja siihen osallistutaan yleensä koulu- tai varhaiskasvatusryhmän kanssa. Toiminnan rahoitus tuleekin useimmiten kunnilta.

Monet luonto- ja ympäristökoulut toimivat osana kuntien hallintoa joko opetus- tai ympäristötoimen alaisuudessa (myös esim. nuorisotoimi, museo). Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan palveluja tuottavat myös yhdistykset ja yritykset, joilta kunnat ostavat palveluita. Lisäksi luonto- ja ympäristökoulutoimintaa tarjoavat useat nuorisokeskukset ja Metsähallituksen luontokeskukset, joiden toimintaa rahoittaa valtio.

Luonto- tai ympäristökoulun käynnistämiseen voi kokeilla hakea hankeavustusta esimerkiksi säätiöiltä tai ympäristöministeriön ympäristökasvatuksen hankeavustuksista. Hankkeeseen kannattaa sisällyttää toiminnan vakiinnuttaminen. Maakuntauudistuksen toteutumisen jälkeen rahoitusta voi hakea maakunnalta.

Luonto- tai ympäristökoulutoiminta voi olla myös kiertävää, jolloin toimintaympäristönä on koulujen tai päiväkotien oma lähiympäristö. Näin palvelua voidaan tarjota useamman kunnan alueella, ja toiminta on kustannustehokkaampaa myös kunnille. Ekopaku -malli on suunniteltu kiertävään luonto- tai ympäristökoulutoimintaan, mutta kiertävää toimintaa voi toteuttaa ilman pakettiautoakin. Myös kiertävä luontokoulu tarvitsee toimisto- ja sosiaalitilat sekä riittävästi tilaa välineistön varastoinnille ja huoltamiselle. Tilakustannukset ovat kuitenkin pienemmät kuin perinteisessä mallissa, jossa järjestetään ryhmille toimintaa myös sisätiloissa.

  • Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan käsikirja (v. 2007) auttaa hahmottamaan toiminnan perusvaatimuksia.
  • Toiminta kannattaa suunnitella jo lähtökohtaisesti vastaamaan luonto- ja ympäristökoulutoiminnan sertifiointikriteereitä.
  • Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan vuosikustannuksia voi arvioida budjettilaskurilla, joka laskee automaattisesti kokonaisbudjettia laskuriin syötettävien reunaehtojen (kuten palkka, vuokra ym.) mukaan. Esimerkkilaskelmassa yhden työntekijän työllistävän luontokoulun kustannukset olisivat n. 80 000 €. Laskelmassa käytössä on kiertävään luontokoulutoimintaan suunniteltu Leasing-Ekopaku

    Luontokoulun vuosikustannukset budjettilaskelma (14.7 KiB)

     

Lisätietoa ja neuvoja saat Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton toimistolta!

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.