Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Kestävä koulu -ohjelma

2020On aika kytkeä uusi vaihde ympäristö- ja kestävyyskasvatuksessa: Yli 20 ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöä esittää uuden, valtakunnallisen Kestävä koulu -ohjelman käynnistämistä. Ohjelma antaisi lapsille ja nuorille valmiuksia kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Kestävän koulun tavoitteena on juurruttaa kestävän kehityksen tiedot, taidot ja käytännöt osaksi päiväkotien sekä peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten toimintakulttuuria ja tuntisisältöjä. Sen esikuvana on toiminut Liikkuva koulu -ohjelma.

Kestävä koulu -ohjelma mahdollistaa Suomen kehittymistä kestäväksi yhteiskunnaksi. Kestävä koulu vastaa hallitusohjelman tavoitteeseen edistää ympäristökasvatusta sekä huomioida kestävä kehitys ja ilmastokasvatus läpileikkaavina teemoina eri koulutusasteilla. Ohjelman taustalla ovat kansalliset ja kansainväliset ympäristö- ja koulutuspoliittiset linjaukset sekä valtakunnalliset opetussuunnitelmat.

Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. – POPS 2014.

Kestävä koulu -ohjelman tulisi olla valtiovallan rahoittama ja Opetushallituksen koordinoima. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajat ja kasvattajat saisivat ohjelmasta tarvitsemaansa tukea ja työaikaa ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen toteuttamiseen.

Ohjelma tarjoaisi:

  • Ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen materiaalit, palvelut, verkostot, koulutukset ja tutkimustiedon  helposti opettajien ja kasvattajien saatavilla, yhdellä verkkosivulla (kestavakoulu.fi).
  • Koulutusta opettajaksi opiskeleville sekä täydennyskoulutusta varhaiskasvattajille, opettajille, rehtoreille ja kuntien sivistys- ja opetustoimen johdolle.
  • Tietoa ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen ajankohtaisista asioista sekä tukea tiedon hyödyntämiseen käytännössä oppitunneilla, opintokokonaisuuksissa sekä toimintakulttuurissa.
  • Tukea oppilaitosten käytännön toiminnan ja arjen muuttamiseen kestäväksi, esimerkiksi energian- ja vedensäästön kautta.

Hallituskaudella 2019-2023 “edistetään luonto- ja ympäristökasvatusta” ja “otetaan huomioon kestävä kehitys ja ilmastokasvatus — läpileikkaavina teemoina eri koulutusasteilla” -Marinin hallitusohjelma.

Tavoitteenamme on saada Kestävä koulu mukaan kevään 2021 kehysriiheen, jotta se ehditään käynnistää  nykyisen  hallituskauden aikana. Ohjelmaa on suunniteltu ja valmisteltu syksystä 2019 alkaen. Opetusministeri Li Andersson ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ovat pitäneet ajatusta hyvänä.

Ohjelma toteutettaisiin kaksikielisesti, ja sen ruotsinkielinen työnimi on Hållbar skola.

Ohjelman ovat suunnitelleet Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto (LYKKY), Biologian ja maantieteen opettajien liitto (BMOL), Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ), Varhaiskasvatuksen opettajien liitto (VOL), WWF Suomi, Suomen Latu, YK:n yliopiston RCE:n (Regional Centres of Expertise on ESD) Helsinki Metropolitan verkosto, Natur och Miljö, Luonto-Liitto, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Lasten ja nuorten puutarhayhdistys, OKKA-säätiö, Pidä Saaristo Siistinä ry, Suomen Kiertovoima ry (KIVO), Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura, Fingo ry, Suomen nuorisokeskusyhdistys, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry ja Ilmastonmuutos lukioihin -hanke.

Tämän tiivistelmätekstin lähde: https://feesuomi.fi/kestavakoulu

 

Tutustu Kestävä koulu -ohjelmaan tarkemmin:

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Niina Mykrä, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto
niina.mykra@luontokoulut.fi
puh. 044 700 2505

Toiminnanjohtaja Sinikka Kunttu, FEE Suomi
sinikka.kunttu@feesuomi.fi
puh. 050 329 3388

Ohjelmapäällikkö Hanna Seimola, WWF Suomi (ympäristökasvatus)
hanna.seimola@wwf.fi
puh. 050 522 5472

Toiminnanjohtaja Kati Vähä-Jaakkola, Biologian ja maantieteen opettajien liitto
kati.vaha-jaakkola@bmol.fi
puh. 050 313 8409

Erityisasiantuntija Lauri Kurvonen, OAJ
lauri.kurvonen@oaj.fi
puh. 020 748 9615

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.