Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Tietosuoja ja evästeet

Tietosuojaselosteet: 

LYKE-verkoston asiakas- ja markkinointirekisteri

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme:
• Kuka tietojasi käsittelee?
• Keiden tietoja käsittelemme?
• Miksi käsittelemme tietojasi?
• Mitä tietoja käsittelemme?
• Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?
• Mitkä ovat oikeutesi?
• Mistä saamme tiedot?
• Kuka muu käsittelee tietojasi?
• Kuinka suojaamme tietosi?

1. Rekisterinpitäjä

Yhteystiedot:
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry (2219607-5)
Kuninkaankatu 39
33200 Tampere
Maija Ihantola
suunnittelija
041 5368232
maija.ihantola@luontokoulut.fi

2. Rekisteröidyt

Uutiskirjeen tilaajat

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Käsittelyn tarkoitus: verkkosivuston kautta tai paperilomakkeella tulevat yhteydenottopyynnöt ja uutiskirjetilaukset

Käsittelyperuste: suostumus

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin tallennetaan etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite yhteydenpitoa varten.

5. Käsittelyn kesto

Henkilön itsensä määrittelemän ajan. Uutiskirjeen tilaajat voivat poistaa tietonsa rekisteristä itse jokaisessa lähettämässämme uutiskirjeessä olevan poistumislinkin kautta tai ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään luontokoulut@luontokoulut.fi.

6. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjälle osoitteeseen luontokoulut@luontokoulut.fi

Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

7. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Tiedot saadaan suostumuksella henkilöltä itseltään verkkosivuston kautta tulevan yhteydenottopyynnön tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

8. Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton ulkopuolelle.
Voimme jakaa henkilötietojasi meille palveluja suorittaville kolmansille osapuolille kuten ohjelmistopalveluille ja henkilötietojen tekniseen hallintaan. Jakaminen tarkoittaa, ettemme salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja muuhun kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

• MailChimp (uutiskirjepalvelu)
• Louhi (sähköposti)

Voimme luovuttaa henkilötietoja tuomioistuimen tai muun lainsäädäntöön perustuvan viranomaisvaatimuksen perusteella.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Käytämme uutiskirjeen lähettämiseen MailChimp-uutiskirjepalvelua, joilla voi olla pääsy asiakkaan henkilötietoihin EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta. Olemme varmistaneet, että kyseinen palveluntarjoaja on liittynyt EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käyttävät vain ne Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton toimihenkilöt ja muut määritellyt henkilöt, joilla työnsä puolesta on siihen tarve ja tarvittavat käyttäjätunnukset. Käytämme tarpeellisia teknisiä tietoturvakeinoja, kuten palomuureja ja salasanoja. MailChimp-palvelun käyttöoikeudet ovat suunnittelija Maija Ihantolalla. Tili on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. MailChimp huolehtii, että rekistereihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä.

Päivitetty 22.1.2019

 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton jäsenrekisteri

Evästeet

Evästeet eivät tallenna henkilötietoja eivätkä kerää henkilöä yksilöiviä tietoja. Verkkosivujemme käyttäminen ei vaadi evästeiden käyttöä. Mikäli haluat estää ja poistaa evästeet, lue lisää kohdasta ”evästeiden estäminen ja poisto”.

Käytön seurantaa tilastoidaan Google Analytics -palvelun avulla vain sivuston kehittämisen ja ylläpidon tarpeisiin. Luontokoulut.fi -sivuston käytön seuranta ja käytön tilastollinen analysointi toteutetaan Google Analytics -palvelun avulla. Sivuston käyttötieto kootaan automaattisesti käyttäen evästeitä, jotka ovat käyttäjän työasemalle talletettavia tekstitiedostoja. Verkkosivun osoite ja kävijän IP-osoite lähetetään käyttötietoina Google-palvelimelle, josta ylläpitäjä saa palveluna erilaisia käyttötilastoja.

Evästeen luomat tiedot tämän verkkosivuston käytöstä lähetetään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin, jossa niitä myös säilytetään. Tietoja säilytetään 26 kuukautta tietojen tallentamishetkestä. Luontokoulut.fi -verkkosivusto käyttää Google Analyticsin ”Anonymize IP” -laajennusta, jolla varmistetaan käyttäjien IP-osoitteiden nimetön tallentaminen. ”Anonymize IP” -laajennus lyhentää IP-osoitteen EU:n ja ETA-jäsenmaiden alueella. Täydellinen IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin lyhennettäväksi vain poikkeustapauksissa.  

Google Analytics -palveluun kerätystä käyttötiedosta Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto näkee sivustojen käyttötilastoja, joissa yksittäistä käyttäjää ei tunnisteta. Käyttötilastoja hyödynnetään sivuston sisällöllisen kehittämisen ja sivuston ylläpidon tarpeisiin. Käyttötietoja tai tilastoja ei luovuteta suoramarkkinointiin tai muutoin ulkopuolisille.

Tietoa Google Analytics -palvelusta:

https://www.google.com/analytics
https://fi.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics

Evästeiden estäminen ja poisto

Käyttäjä ei voi poistaa Google Analytics -palvelusta sinne vietyä käyttötietoa, mutta voi halutessaan estää käyttötietonsa lähettämisen palveluun:

Jos käyttäjä sallii selaimessaan evästeiden käytön, hän voi estää käyttötietonsa lähettämisen Google Analytics -palveluun, asentamalla selaimeen lisäohjelman Google Analytics Opt-out Browser Add-on, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Käyttäjä voi myös estää luontokoulut.fi -sivustoilla käyntiensä seurannan estämällä selaimessaan evästeiden käytön tällä sivustolle.

Selaimissa on myös mahdollista estää yleisesti sivustoilla käyntien seuranta private browsing -lisätoiminnolla. Evästeiden käyttö voi kuitenkin samalla estää sivuston jonkin varsinaisen palvelun käytön.

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.