Liity LYKE-verkostoon

LYKE-verkostoon kuuluu jo yli 50 toimijaa, jotka tarjoavat tukipalveluja kouluille ja varhaiskasvatusyksiköille luonto- ja ympäristökasvatukseen sekä kestävän elämäntavan kasvatukseen liittyen.

LYKE-verkoston toimipisteet ovat sertifioituja toiminta- ja kehittämiskeskuksia tai koejäseniä, jotka tavoittelevat sertifiointikriteerien täyttämistä.  Koejäsenille tarjotaan samat palvelut kuin sertifioiduille toimipisteille.

LYKE-verkoston toimipisteet ovat pääsääntöisesti samalla Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry:n yhteisöjäseniä. Mikäli toimipiste ei ole oikeustoimikelpoinen tai ei muusta syystä voi liittyä liiton yhteistöjäseneksi, voi toimipiste liittyy tällöin LYKE-verkostoon ilman liiton jäsenyyttä. Yhteistöjäsenten ja verkostojäsenten vuosimaksut ovat samansuuruiset (130 € v. 2018) ja palvelut yhtenevät. Lue lisää jäsenmaksuista.

Liiton päätöksentekoon voivat osallistua kaikki LYKE-verkoston sertifioidut toiminta- ja kehittämiskeskukset sekä näiden henkilökunta. Koejäsenillä ei ole äänioikeutta liiton päätöksenteossa.

Näin liität toimipisteesi LYKE-verkostoon:

  1. Tutustu sertifiointikriteereihin sekä LYKE-verkoston palveluihin
  2. Täytä hakemus
  3. Hae sertifiointia toimintakeskukseksi tai kehittämiskeskukseksi kahden vuoden kuluessa liittymisestä tai suoraan liittymisen yhteydessä.

Hakemus LYKE-verkostoon

Tietosuojaseloste

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton yhteisöjäsenyys

valitse toinen

Liitymme LYKE-verkostoon ja Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry:n yhteisöjäseneksi (oikeustoimikelpoiset hakijat)

Liitymme pelkästään LYKE-verkostoon (hakijat, joille yhdistyksen yhteisöjäsenyys ei ole mahdollista)

Sertifiointi

valitse yksi kolmesta

liitymme koejäseneksi, haemme sertifiointia kahden vuoden kuluessa

Haemme sertifiointia suoraan toimintakeskukseksi

Haemme sertifiointia suoraan kehittämiskeskukseksi

Yhteystiedot

Toimipisteen nimi suomeksi

Toimipisteen nimi ruotsiksi

Toimipisteen katuosoite (sijainti)

Postinumero

Postitoimipaikka

Toimintamme on kiertävää luonto/ympäristökoulutoimintaa, eikä meillä ole toimipistettä.

Toimipisteen postiosoite, jos eri kuin käyntiosoite:
Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Yleinen sähköpostiosoite

Yleinen sähköposti liitetään postituslistalle

Kotisivu

Vastaajan nimi

Vastaajan asema organisaatiossa

Vastaajan sähköposti

Vastaaja on LYKE-yhteyshenkilö myös jatkossa, toimipisteen edustaja kokouksissa ja liitetään LYKE-postituslistalle

Muu yhteyshenkilö

Muun yhteyshenkilön asema organisaatiossa

Muun yhteyshenkilön sähköposti (liitetään LYKE-postituslistalle)

Laskutustiedot
Vuonna 2018 LYKE-verkostomaksu on 130 euroa.

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton jäsenten jäsenmaksu 130 euroa korvaa LYKE-verkostomaksun.

Lasku lähetetään

verkkolaskunasähköpostissa yhteyshenkilöllepaperilaskuna postissa

Y-tunnus

Verkkolaskuosoite

Välittäjän tunnus

Laskuun merkittävä laskutusosoite, jos eri kuin postiosoite:

Laskutettavan nimi

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

LYKE-verkostoon kuulumisen perusedellytykset

LYKE-verkostoon kuulumisen edellytyksenä on, että toimipiste tarjoaa vuosittain säännöllistä luonto- tai ympäristökoulutoimintaa lapsi- ja nuorisoryhmille.

Millaista toimintaa toimipisteessä järjestetään?

Toimintaa varhaiskasvatusyksiköille

Toimintaa alakouluille (1.-6. lk)

Toimintaa yläkouluille (7.-10. lk)

Toimintaa muille opiskelijaryhmille (lukiot, ammattikoulut, muut oppilaitokset)

Toimintaa muille lapsi- tai nuorisoryhmille (esim. harrastustoiminta)

Koulutuksia opettajilla ja/ tai muille kasvattajille

Näyttelyitä, joissa varhaiskasvatus- ja/tai kouluryhmät voivat vierailla

Vuokrattavia välineitä varhaiskasvatukselle ja/tai kouluille

Leirikoulutoimintaa

Toimipisteen toiminta on kokonaisuudessaan luonto- tai ympäristökoulutoimintaa

Toimipisteellä on muutakin kuin luonto- ja ympäristökoulutoimintaa

Toiminta on suunnattu laajemmalle alueelle, ei esimerkiksi vain yhdelle koululle.

Kuvaa toimintaa omin sanoin mahdollisimman konkreettisesti: Mitä ryhmien kanssa tehdään käytännössä? Miten ryhmät valitaan?

Muuta tiedotettavaa

Lisätietoja hakemukseen liittyen:

Mikäli haet suoraan toimintakeskukseksi tai kehittämiskeskukseksi, täytä vielä sertifiointihakemus. Tutustu LYKE-sertifikaatin kriteereihin ja ohjeisiin!

Huom! Koejäseneksi liittyvien ei tarvitse täyttää sertifiointihakemusta nyt vaan sertifiointia haetaan kahden vuoden kuluessa liittymisestä.