Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Mitä on luonto- ja ympäristökoulutoiminta

Tässä videossa Porvoon luontokoulun opettaja Pia Lindstöm esittelee Veden kiertokulku -leikin. Lisää videoita luonto- ja ympäristökoulujen käyttämiä menetelmiä löydät MAPPA-materiaalipankista!

Luonto- tai ympäristökoulutoiminnalla tarkoitetaan lapsi- ja nuorisoryhmille tarjottavia ohjelmapalveluita, joiden tavoitteena on edistää ekologisesti kestävää tulevaisuutta. Ohjelmakokonaisuudet kestävät vähintään tunnin, yleisimmin useamman tunnin kerrallaan. Ohjelmapalveluihin voi osallistua haun tai ilmoittautumisen kautta, eli toiminta on suunnattu laajemmalle alueelle kuin esimerkiksi yhdelle koululle.

Luonto- ja ympäristökoulutoiminta perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin ja tukee niissä asetettuja kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteita. Oppiminen on monialaista, elämyksellistä ja tutkivaa.  Oppimisympäristönä on luonto tai muu toiminnallisen oppimisen mahdollistava ympäristö kuten museo tai luontokeskus. Luonto- tai ympäristökoulupäivä toimii myös erinomaisena täydennyskoulutuksena ryhmänsä kanssa toimintaan osallistuvalle opettajalle tai kasvattajalle, joka saa päivän aikana malleja ja vinkkejä ulko-opetuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttamiseen.

Osana toimintaa järjestetään lisäksi koulutuksia opettajille ja kasvattajille esimerkiksi ulkona oppimisesta, ympäristökasvatuksesta ja kestävän kehityksen teemoista sekä tuetaan kouluja ja päiväkoteja kestävän kehityksen työssä.

LYKE-verkosto

Luonto- ja ympäristökoulutoimintaa tarjoavat toimijat muodostavat valtakunnallisen LYKE-verkoston, jota koordinoi ja kehittää Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto. LYKE-verkoston toiminta on sertifioitua, eli jokaisen toimipisteen tulee täyttää luonto- ja ympäristökoulutoiminnan kriteerit.

LYKE-verkoston toimipisteissä otetaan vuosittain vastaan noin 10 000 ryhmää ja luonto- ja ympäristökoulutoimintaan osallistuu yli 200 000 lasta ja nuorta.

LYKE-verkostoon kuuluu yli 50 toimipistettä. Luonto- ja ympäristökoulujen lisäksi verkostossa on mukana nuorisokeskuksia, Metsähallituksen luontokeskuksia, leirikoulukeskuksia ja muutamia muita samankaltaista toimintaa tarjoavia tahoja.

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.