Koulutuksia

Ympäristökasvatuksen kurssit pääkaupunkiseudulla

Kurssiesite löytyy osoitteesta http://www.vantaanluontokoulu.fi/assets/files/PKS_Kurssit_2015-16.pdf

Ulos oppimaan! – Koulutuksia opettajille ja kasvattajille

Käytännön työkaluja ympäristötiedon soveltamiseen ja hyödyntämiseen opetuksessa.

Voiko ulkona oppia? Miksi veisin luokan metsään ja merenrantaan oppimaan? Miten hyödyntää lähimetsää, rantoja ja vesistöjä luokkahuoneena esi- ja peruskoulun opetuksessa? Miten opettaa eri oppiaineita ulkona luonnossa? Miten voin soveltaa ympäristötietoa eri oppiaineiden opetukseen? Mistä saan uusia ideoita ja toimivia menetelmiä? Tule Syklin koulutukseen!

Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta ja osallistujille maksuttomia. Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto / LYKE on koulutushankkeen yhteistyökumppani. Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista.

Tarkemmat tiedot koulutuksista löytyvät verkkosivulta
https://sykli.etapahtuma.fi/

Lisätietoja:
Suomen ympäristöopisto SYKLI
Anna Kettunen
anna.kettunen@sykli.fi
puh. 040 836 4465