Jäsenmaksut

Jäsenmaksut v. 2018
  • Yhteisöjäsenmaksu tai  LYKE-verkostomaksu 130€/ vuosi
  • Alennettu yhteisöjäsenmaksu tai LYKE-verkostomaksu 40 €/ vuosi (hallitus päättää alennetun maksun myöntämisestä hakemuksen perusteella esim. perhevapaalla olon tai vähävaraisuuden takia)
  • Henkilöjäsenmaksu 20€/ vuosi
  • Henkilöjäsenmaksu LYKE-verkostomaksun maksaneen tahon valtuutetulle ja varavaltuutetulle 0 €
  • Henkilöjäsenmaksu eläkeläisille 0€
  • Yhteisötukijäsenmaksu vähintään 200€/ vuosi tukijan resurssien mukaan
  • Henkilötukijäsenmaksu 20€/ vuosi