Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Starta en natur- eller miljöskola

Natur- och miljöskolverksamheten är starkt knuten till läroplanen och planen för småbarnspedagogik, och man deltar i allmänhet i verksamheten tillsammans med sin skolgrupp eller grupp för småbarnspedagogik. Verksamheten finansieras också oftast av kommunerna.

Många natur- och miljöskolor verkar som en del av kommunernas förvaltning och lyder antingen under undervisnings- eller miljöenheten (även till exempel ungdomsenheter och muséer). Även föreningar och företag producerar tjänster inom natur- och miljöskolverksamhet och då köper kommunerna tjänster av dessa. Dessutom erbjuder flera ungdomscenter och Forststyrelsens naturcenter natur- och miljöskolverksamhet, och deras verksamhet finansieras av staten.

För att starta en natur- eller miljöskola kan man försöka ansöka om projektbidrag till exempel från en stiftelse eller ansöka om miljöministeriets projektbidrag för miljöfostran. Det är bra att i projektet inbegripa etableringen av verksamheten. Efter att landskapsreformen har genomförts kan finansiering sökas från landskapet.

Natur- och miljöskolverksamheten kan även vara ambulerande, varvid verksamhetsmiljön utgörs av skolornas eller daghemmens egen närmiljö. På detta sätt kan tjänsten erbjudas till flera kommuner i ett område och verksamheten blir med kostnadseffektiv även för kommunerna. Modellen Ekobilen är framtagen för ambulerande natur- eller miljöskolverksamhet, men det går att genomföra ambulerande verksamhet även utan paketbil. Även en ambulerande naturskola behöver kontors- och sociala utrymmen samt tillräckligt med utrymme för lagring och underhåll av utrustning. Utrymmeskostnaderna är dock lägre än i den traditionella modellen, där det även ordnas verksamhet för grupper inomhus.

  • Handboken för natur- och miljöskolverksamhet (på finska) (2007) hjälper till att ge en uppfattning om de grundläggande kraven på verksamheten
  • Det är bra att redan från början planera verksamheten så att den motsvarar certifieringskriterierna för natur- och miljöskolverksamhet
  • Årskostnaderna för natur- och miljöskolverksamheten kan beräknas med en budgetkalkylator som automatiskt räknar ut en total budget enligt de villkor (såsom lön, hyra och liknande) som anges i kalkylatorn. Enligt beräkningsexemplet skulle kostnaderna för en naturskola som sysselsätter en anställd vara omkring 80 000 euro. I beräkningen används en leasad Ekobil avsedd för ambulerande naturskolverksamhet.

Budgetkalkyl över årskostnader för naturskola (på finska) (14.7 KB)

Du får mer information och råd på Finlands natur- och miljöskolförbunds kontor!

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.