Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton toiminta

Finlands natur- och miljöskolförbund rf

The Finnish Association of Nature and Environment Schools

Undervisning för naturkänsla och hållbar livsstil 

År 2007 grundad Finlands natur- och miljöskolförbund rf arbetar för att främja natur- och miljöpedagogik för barn och unga. Det centrala målet för verksamheten är att stöda stärkandet av barns och ungas förhållande till naturen och lärandet av en hållbar livsstil. 

Förbundet samordnar och utvecklar det riksomfattande LYKE-nätverket. Vi ordnar utbildningsträffar för nätverket, genomför kommunikation och gör ett aktivt påverkansarbete för att främja natur- och miljöskolverksamhet och miljöpedagogik. Vi utvecklar kvaliteten på natur- och miljöskolverksamheten med hjälp av ett certifierings- och revisionssystem. Vi upprätthåller och utvecklar riksomfattande verksamhetsmodeller för att stödja miljöpedagogik för barn och unga, bland annat genom materialbanken Mappa.fi och storevenemanget för utomhuspedagogik Ulos – Ut – Out!

Förbundets lokala verksamhet sker vid LYKE-nätverkets verksamhetsställen som erbjuder natur- och miljöskolverksamhet för barn- och ungdomsgrupper samt utbildningar för lärare och fostrare.

Du kan läsa mer om verksamheten för 2020 här: Verksamhetsplan 2020 (på finska)

Finlands natur- och miljöskolförbunds strategi för 2020-2022

Om redan genomförd verksamhet kan du läsa här:
Sammanfattning av årsberättelsen 2019      
Hela årsberättelsen 2019 (på finska)

Finlands natur- och miljöskolförbund är en riksomfattande serviceorganisation inom ungdomssektorn som får allmänt understöd av Undervisnings- och kulturministeriet. Dessutom genomför och utvecklar förbundet sin egen medelinsamling, skaffar nya samarbetspartner och ansöker om projektbidrag.

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.