Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Finlands natur- och miljöskolförbund rf

Finlands natur- och miljöskolförbund rf
The Finnish Association of Nature and Environment Schools

Syftet med Finlands natur- och miljöskolförbunds verksamhet är att främja natur- och miljöskolverksamhet samt miljöpedagogik. Förbundet grundades 2007 och dess vision är en ekologiskt hållbar framtid som vi försöker uppnå genom att stärka barns och ungas förhållande till naturen och lärä ut en hållbar livsstil.

Förbundet samordnar och utvecklar det riksomfattande LYKE-nätverket. Vi ordnar utbildningsträffar för nätverket, genomför kommunikation och gör ett aktivt påverkansarbete för att främja natur- och miljöskolverksamhet och miljöpedagogik. Vi utvecklar kvaliteten på natur- och miljöskolverksamheten med hjälp av ett certifierings- och revisionssystem. Vi upprätthåller och utvecklar riksomfattande verksamhetsmodeller för att stödja miljöpedagogik för barn och unga, bland annat genom materialbanken Mappa.fi och storevenemanget för utomhuspedagogik Ulos – Ut – Out!

Förbundets lokala verksamhet sker vid LYKE-nätverkets verksamhetsställen som erbjuder natur- och miljöskolverksamhet för barn- och ungdomsgrupper samt utbildningar för lärare och fostrare.

Du kan läsa mer om verksamheten för 2019 här: Sammanfattning av verksamhetsplan 2019

Om redan genomförd verksamhet kan du läsa här: Sammanfattning av : årsberättelse 2017

Finlands natur- och miljöskolförbund är en riksomfattande serviceorganisation inom ungdomssektorn som får allmänt understöd av Undervisnings- och kulturministeriet. Dessutom genomför och utvecklar förbundet sin egen medelinsamling, skaffar nya samarbetspartner och ansöker om projektbidrag.

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.