Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Anslut er till LYKE-nätverket!

I LYKE-nätverket ingår redan över 50 aktörer som erbjuder skolor och enheter för småbarnspedagogik stödtjänster för natur- och miljöpedagogik. LYKE-nätverkets verksamhetsställen är certifierade verksamhets- och utvecklingscenter eller provmedlemmar, vars mål är att uppfylla certifieringskriterierna. Provmedlemmarna erbjuds samma tjänster som de certifierade verksamhetsställena. Läs mer om certifieringskriterierna och LYKE-nätverkets tjänster! LYKE-nätverkets verksamhetsställen är i regel även samfundsmedlemmar i Finlands natur- och miljöskolförbund rf. Om verksamhetsstället inte har rättshandlingsförmåga eller av någon annan orsak inte kan bli samfundsmedlem i förbundet, kan det ansluta sig till LYKE-nätverket utan att vara medlem i förbundet. Årsavgifterna för samfundsmedlemmar och nätverksmedlemmar är lika stora (170 euro år 2023) och tjänsterna enhetliga. Läs mer om medlemsavgifterna. Samtliga certifierade verksamhets- och utvecklingscenter i LYKE-nätverket samt deras personal kan delta i beslutsfattandet i förbundet. Provmedlemmar har inte rätt att delta i beslutsfattandet. Anslut ditt verksamhetsställe som provmedlem till LYKE-nätverket genom att fylla i nedanstående ansökan. Ansök om certifiering som verksamhetscenter eller utvecklingscenter inom två år efter anslutning eller genast i samband med anslutning med en separat certifieringsansökan.

Ansökan till LYKE-nätverket

Sekretesspolicy (på finska)

  Samfundsmedlemskap i Finlands natur- och miljöskolförbund

  Välj ett alternativ

  Vi ansöker om samfundsmedlemskap i LYKE-nätverket och Finlands natur- och miljöskolförbund rf (sökande med rättshandlingsförmåga)

  Vi ansöker om medlemskap endast i LYKE-nätverket (sökande för vilka samfundsmedlemskap inte är möjligt)

  Certifiering

  Välj ett alternativ

  Vi ansöker om provmedlemskap
  Certifiering ska sökas inom två år.

  Vi ansöker om certifiering som utvecklingscenter
  Fyll även i certifieringsansökan! (Ansökan öppnas i en ny flik)

  Vi ansöker om certifiering som utvecklingscenter
  Fyll även i certifieringsansökan! (Ansökan öppnas i en ny flik)

  Kontaktuppgifter

  Verksamhetsställets namn på finska

  Verksamhetsställets namn på svenska

  Verksamhetsställets gatuadress (läge)

  Postnummer

  Postort

  Vår verksamhet är ambulerande natur-/miljöskolverksamhet, och vi har inget verksamhetsställe.

  Verksamhetsställets postadress, om annan än besöksadressen:

  Verksamhetsställets gatuadress

  Postnummer

  Postort

  Telefonnummer

  Allmän e-postadress

  Den allmänna e-postadressen ska läggas till i distributionslistan

  Webbplats

  Namn på personen som fyller

  Position i organisationen för den som fyller i

  E-post till den som fyller i

  Personen som fyller i ansökan är LYKE-kontaktperson även i fortsättningen, representant för verksamhetsstället vid möten och ska läggas till i LYKE:s distributionslista

  Annan kontaktperson

  Den andra kontaktpersonens position i organisationen

  Den andra kontaktpersonens e-postadress (ska läggas till i LYKE:s distributionslista)

  Faktureringsuppgifter

  År 2019 var avgiften för medlemskap i LYKE-nätverket 130 euro.
  Medlemsavgiften i Finlands natur- och miljöskolförbund (130 euro) ersätter LYKE-nätverkets avgift.

  Mer information om medlemsavgifterna

  Fakturan skickas

  per e-post till kontaktpersonensom pappersfaktura per post

  Samma som verksamhets postadress

  FO-nummer

  Nätfakturaadress

  Förmedlarens kod

  Faktureringsadressen ska anges på fakturan om annan än postadressen:

  Fakturering namn

  Gatuadress

  Postnummer

  Postort

  Grundläggande villkor för att höra till LYKE-nätverket

  Villkoret för att få höra till LYKE-nätverket är att verksamhetsstället årligen erbjuder regelbunden natur- eller miljöskolverksamhet för barn- och ungdomsgrupper.

  Vilken typ av verksamhet ordnas på verksamhetsstället?

  Verksamhet för enheter för småbarnspedagogik

  Verksamhet för lågstadier (årskurs 1–6

  Verksamhet för högstadier (årskurs 7–10)

  Verksamhet för andra studentgrupper (gymnasier, yrkesskolor, övriga läroinrättningar)

  Verksamhet för andra barn- eller ungdomsgrupper (till exempel hobbyverksamhet)

  Utbildningar för lärare och/eller andra fostrare

  Utställning som grupper för småbarnspedagogik och/eller skolgrupper kan besöka

  Redskap för uthyrning till småbarnspedagogiska enheter och/eller skolor

  Lägerskolverksamhet

  Verksamhetsställets verksamhet är i sin helhet natur- eller miljöskolverksamhet

  Verksamhetsstället har även annan än natur- och miljöskolverksamhet.

  Verksamheten riktar sig till ett större område, inte exempelvis enbart en skola.

  Beskriv verksamheten med egna ord på ett så konkret sätt som möjligt: Vad gör ni i praktiken tillsammans med grupperna? På vilket sätt väljs grupperna ut?

  Annat att informera om

  Mer information i anknytning till ansökan:

  OBS! Om ni ansöker om att bli verksamhetscenter eller utvecklingscenter direkt ska denna ansökan skickas in och certifieringsansökan fyllas i (klicka på länken, ansökan öppnas i en ny flik).

  För de som ansöker om att bli provmedlemmar behöver ingen certifieringsansökan fyllas i nu, utan certifieringen ska sökas inom två år från anslutning.

  Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

  Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.