Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Vad är natur- och miljöskolverksamhet?

I den här videon presenterar Pia Lindström, lärare vid naturskolan i Borgå, en lek som heter Vattnets kretslopp. Fler videor om de metoder som natur- och miljöskolorna använder hittar du i materialbanken MAPPA (på finska)!

Med natur- eller miljöskolverksamhet avses programtjänster som erbjuds barn- och ungdomsgrupper med syftet att främja en ekologiskt hållbar framtid. Programpaketen räcker minst en timme, oftast flera timmar åt gången. Man kan delta i programtjänsterna genom att ansöka eller anmäla sig, det vill säga verksamheten riktar sig till ett större område än till exempel endast en skola.

Natur- och miljöskolverksamheten grundar sig på den nationella planen för småbarnspedagogik och den nationella läroplanen samt stödjer de mål som ställs i dessa för fostran för hållbar utveckling. Inlärningen är mångsidig, upplevelseinriktad och undersökande. Naturen eller någon annan miljö som möjliggör funktionell inlärning, såsom ett museum eller naturum, utgör lärandemiljö. En natur- eller miljöskoldag fungerar även som utmärkt fortbildning för en lärare eller fostrare som deltar i verksamheten tillsammans med sin grupp. Under dagen får läraren eller fostraren modeller och tips för hur utomhusundervisning och fostran för hållbar utveckling kan genomföras.

Som en del av verksamheten ordnar vi dessutom utbildningar i till exempel utomhuspedagogik, miljöpedagogik och teman kring hållbar utveckling för lärare och fostrare samt stödjer skolor och daghem i deras arbete för en hållbar utveckling.

LYKE-nätverket

De aktörer som erbjuder natur- och miljöskolverksamhet bildar det riksomfattande LYKE-nätverket som samordnas och utvecklas av Finlands natur- och miljöskolförbund. LYKE-nätverkets verksamhet är certifierad, vilket innebär att alla verksamhetsställen ska uppfylla kriterierna för natur- och miljöskolverksamheten.

På LYKE-nätverkets verksamhetsställen tas årligen emot omkring 10 000 grupper och över 200 000 barn och unga deltar i natur- och miljöskolverksamheten.

Över 50 verksamhetsställen hör till LYKE-nätverket. I nätverket ingår förutom natur- och miljöskolorna även ungdomscenter, Forststyrelsens naturcenter, lägerskolcenter och en del andra aktörer som erbjuder liknande verksamhet.

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.