Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Hela styrelsen

Styrelsen år 2020

Ordförande

Johanna Sunikka, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Ympäristökoulu Polku

Styrelsemedlemmar och suppleanter

Sanna Järvensivu, Nuorisokeskus Marttinen
    Tuija Hurri, Hyvärilän nuorisokeskus (suppleant)
Mari Wikholm, Kuopion luonnontieteellinen museo
    Aulikki Laine, Luontokoulu Tikankontti (suppleant)
Katri Luukkonen, Villa Elfvik
    Jenni Skaffari, Luontokoulu Korento (suppleant)
Marjo Myllyniemi, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus
    Outi Mustonen, Timosenkosken luontokoulu (suppleant)
Maria Salin, Suomen luontokeskus Haltian luontokoulu
    Heli Suurkuukka, Liminganlahden luontokeskus (suppleant)
Marianne Aalto, Harakan luontokeskus, Helsinki
    Pauliina Hietaranta, Mahnalan ympäristökoulu (suppleant)

Styrelsen väljs varje år vid fullmäktiges höstmöte. Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ, där de representanter som LYKE:s verksamhetsställen har utsett utövar beslutanderätt.

De stora riktlinjerna för utvecklingen av LYKE-nätverket stöds även av LYKE:s styrgrupp, där det ingår representanter förutom från Finlands natur- och miljöskolförbund även från Finlands ungdomscentrum, Forststyrelsens naturcenter, Lägerskolföreningen i Finland, Föreningen för miljöfostran FEE Suomi, Natur och Miljö och LUMA-center Finland samt experter från Undervisningsstyrelsen och NTM-centralen.

Förbundets representation

Grön flagg-kommittén i Föreningen för miljöfostran FEE Suomi: Hanniina Manner

Den nationella LUMA-nämnden: Maija Ihantola

Styrgruppen för Naturens dagar -organisation: Maija Ihantola

Kymmenedalens förbunds miljöpolitiska nämnd: Tiina Lecklin

Styrgruppen för Metsän oppimispolku – Skogen i undervisningen: Maija Ihantola

Styrgruppen för storevenemanget Ulos – Ut – Out!: Niina Mykrä

Styrgruppen för LYKE-nätverket: Olli Viding, styrgruppens ordförande; Johanna Sunikka, representant för förbundets styrelse; Katja Viberg, representant för miljöskolorna

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.