Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Auditering

Syftet med auditeringen i LYKE-nätverket är att stödja verksamhetsställenas arbete och göra det mångsidigare samt att upprätthålla kvalitetskraven beträffande LYKE-certifikatet. Certifikatet är i kraft i tre år åt gången och förnyas i samband med en peer review som helst ska göras med två års mellanrum.  Samtidigt får verksamhetsställena respons på sin verksamhet och kan dela med sig av god praxis.

Auditeringspartnerna kontaktar varandra på förhand och kommer överens om tidpunkten för auditeringen samt vem som ska delta i auditeringen.

Nya medlemmar i nätverket Obs! Kontakta ett verksamhetsställe nära er och anslut er till en befintlig grupp med auditeringspartner. LYKE:s kontor ger vid behov ytterligare information.

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.