Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

  Tutustu ensin LYKE-sertifikaatin kriteereihin ja ohjeisiin! valitse toinen  

  Haemme sertifiointia suoraan toimintakeskukseksiTäytä sertifiointikriteereitä 1-9 koskevat kohdatHaemme sertifiointia suoraan kehittämiskeskukseksiTäytä sertifiointikriteereitä 1-12 koskevat kohdatKoejäsenet hakevat sertifiointia kahden vuoden kuluessa liittymisestään.

  Yhteystiedot

  Toimipisteen nimi suomeksi

  Vastaajan nimi

  Vastaajan asema organisaatiossa

  Vastaajan sähköposti

  LYKE-verkostoon kuulumisen perusedellytykset

  Sertifiointikriteeri 1:Toimipisteellä on vuosittain säännöllistä luonto- tai ympäristökoulutoimintaa lapsi- ja nuorisoryhmille.

   

  Tästä kriteeristä on kysytty tarkemmin hakemuksessa LYKE-verkostoon. Tässä voit kertoa halutessasi lisätietoja toiminnastanne:

  Pedagogiikka

  Sertifiointikriteeri 2:Toimipisteen opetus ja ohjelmat ohjaavat kestävään elämäntapaan.

  Tarkenna, anna esimerkkejä:
  Sertifiointikriteeri 3:

  Ryhmän opettajaa tuetaan jatkamaan ympäristökasvatusta ja ulkona oppimista omassa työssään.

  Miten ryhmän opettaja osallistetaan ohjelmaan? Miten ryhmän opettajaa tuetaan jatkamaan ulkona oppimista omassa työssään? Anna esimerkkejä.

    Sertifiointikriteeri 4:

  Toimipisteen opetusmenetelmät pohjautuvat kokemukselliseen, elämykselliseen ja/tai tutkivaan oppimiseen.

  Miten opetusmenetelmät tukevat lasten ja nuorten osallisuutta?
  Sertifiointikriteeri 5:

  Toimipisteen oppimisympäristönä on luonto tai muut toiminnallisen ympäristökasvatuksen mahdollistavat toimintaympäristöt.

  Lisätietoja oppimisympäristöistä:

  Lisätietoja pedagogiikasta:
  Kestävät toimintatavat Sertifiointikriteeri 6

  Toimipisteen oma toiminta on kestävän elämäntavan mukaista

  Asiakkaita kannustetaan toimimaan kestävällä tavalla omassa arjessaan

  Lisätietoja kestävistä toimintatavoista:

  Jätteen synnyn ehkäisyyn kiinnitetään huomiota ja jätteet lajitellaan.

  Sähkö- ja lämpöenergian kulutukseen kiinnitetään huomiota.

  Veden kulutukseen kiinnitetään huomiota.

  Hankintoja mietitään kestävyyden näkökulmasta (esim. pitkäikäiset ja monikäyttöiset välineet, kertakäyttötuotteiden välttäminen, palveluiden suosiminen, ympäristömerkityt tuotteet).

  Asiakkaita kannustetaan kestävien ruokavalintojen tekoon eväiden tai muun ohjelmaan liittyvän ruokailun suhteen.

  Asiakkaita kannustetaan kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käyttöön.

  Muita kestäviä toimintatapoja:

  Henkilökunta

  Sertifiointikriteeri 7:

  Toimipisteellä on vakituista, ympärivuotista henkilökuntaa, jonka tehtäviin kuuluu ympäristökasvatus.

  Lisätietoja henkilökunnasta:

  Vähintään yhdellä henkilöstöön kuuluvalla on ympäristökasvattajan pätevyys tai vastaava koulutus.

  Henkilökunnalla on kasvatukseen liittyvää koulutusta.

  Henkilökunnalla on luontoon tai ympäristöön liittyvää koulutusta.

  Seuraavat henkilöt halutaan kirjattavaksi luonto- ja ympäristökasvatushenkilökuntaan (titteli, nimi, koulutus):

  Seuraavat henkilökunnan sähköpostiosoitteet jo edellä mainittujen lisäksi halutaan liitettäväksi LYKE-postituslistalle (erota sähköpostiosoitteet pilkulla ja välilyönnillä):

  Muuta henkilökunnasta:

  Toiminnan kehittäminen

  Sertifiointikriteeri 8

  Toimipisteen henkilöstö kehittää ympäristökasvatuksen osaamistaan osallistumalla säännöllisesti täydennyskoulutuksiin.

  Miten usein ja millaisiin koulutuksiin henkilökunta on osallistunut? Kerro esimerkkejä:
  Sertifiointikriteeri 9:Toiminnasta kerätään palautetta lapsilta ja nuorilta.

  Toiminnasta kerätään palautetta opettajilta tai muilta aikuisilta.

  Miten palautetta kerätään?

  Miten palaute huomioidaan toiminnan kehittämisessä?

  Mikäli haet sertifiointia toimintakeskukseksi, hakemuksesi on nyt valmis.

  Sertifiointia kehittämiskeskukseksi hakevat täyttävät:

  Toimipiste toimii oman alueensa kehittämiskeskuksena eli se kehittää ja edistää monipuolisesti ympäristökasvatusta alueellaan. Toimipisteen tulee täyttää vähintään 2 kriteeriä seuraavista:

  Toimipiste osallistuu aktiivisesti oman alueensa ympäristökasvatusverkoston toimintaan.

  Toimipiste tukee ja edistää Vihreä lippu -ohjelmaa tai muita kestävän kehityksen ohjelmia oman alueensa kouluissa ja päiväkodeissa.

  Toimipiste tarjoaa ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen tavoitteita tukevaa koulutusta kasvattajille ja opettajille.

  Kerro tarkemmin, millä tavoin toimipiste kehittää ja edistää ympäristökasvatusta alueellaan?

  Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

  Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.