Sertifiointi

Kun toimipiste liittyy LYKE-verkostoon, se täyttää kyselyn, jonka pohjalta taho mahdollisesti sertifioidaan kehittämiskeskukseksi tai toimintakeskukseksi. Mikäli sertifiointia ei vastausten pohjalta voi tehdä, pyydetään lisätietoa ja/tai informoidaan toimipistettä, kuinka tämän tulisi kehittää toimintaansa saavuttaakseen sertifiointitason.  Sertifioinnit käsitellään Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton hallituksessa. Vertaisauditointi on käynnissä laadun varmistamiseksi ja vertaistuen lisäämiseksi. Lisäksi asiakkaat voivat antaa LYKE-verkoston toimijoille palautetta lomakkeella.

Kehittämiskeskuksen kriteerit

kehittämiskeskus-03-04Toimija pyrkii edistämään monipuolisesti ympäristökasvatusta toiminta-alueellaan. Toimija on alueensa ympäristökasvatuksen kehittämiskeskus ja tarjoaa ohjelmaa lapsille ja/tai oppilasryhmille. Toimija tukee päiväkoteja ja/tai kouluja niiden arkipäivän työssä kestävän elämäntavan puolesta. Toimijoiden oman toiminnan periaatteet ovat kestävän elämäntavan mukaisia.

Pedagogiassa korostuu asiantuntijuus, kokemuksellinen, elämyksellinen ja/tai tutkiva oppiminen. Oppimisympäristönä on luonto tai muut toiminnallisen ympäristökasvatuksen mahdollistavat  toimintaympäristöt.

Toimijat ovat oman toiminnan lisäksi laajemmin mukana oman alueensa ympäristökasvatuksen tukemisessa ja kehittämisessä. Suurin osa kehittämiskeskuksista on Vihreä lippu –ohjelman edistäjiä. Tämän lisäksi tai sen sijaan toimijat kehittävät ympäristökasvatusta aktiivisesti osallistumalla oman alueensa ympäristökasvatusverkoston toimintaan.

Toimijoilla on vakituista, ympärivuotista henkilökuntaa. Toimijat kehittävät osaamistaan säännöllisesti täydennyskoulutuksiin osallistumalla. Toimijat keräävät palautetta toiminnastaan ja kehittävät toimintaansa saadun palautteen perusteella.

Tulevaisuudessa kehittämiskeskuksen tulee täyttää myös seuraavat kriteerit:

  • Toiminta ja opetus tukee opetus- ja/tai varhaiskasvatussuunnitelmia.
  • Vähintään yhdellä henkilöstöön kuuluvalla on ympäristökasvattajan pätevyys tai vastaava koulutus.
  • Tarjotaan koulutuksia kasvattajille ja opettajille.

Toimintakeskuksen kriteerit

toimintakeskus-03Toimija tarjoaa luonto- tai ympäristökasvatusohjelmaa lapsille ja/tai oppilasryhmille, joskus myös koulutuksia kasvattajille ja opettajille. Pedagogiassa korostuu asiantuntijuus, kokemuksellinen, elämyksellinen ja/tai tutkiva oppiminen. Oppimisympäristönä on luonto tai muut toiminnallisen ympäristökasvatuksen mahdollistavat  toimintaympäristöt. Toimijoiden oman toiminnan periaatteet ovat kestävän elämäntavan mukaisia.

Toimijoilla on vakituista, ympärivuotista henkilökuntaa. Toimijat keräävät palautetta toiminnastaan ja kehittävät toimintaansa saadun palautteen perusteella.

Tulevaisuudessa  toimintakeskuksen tulee täyttää myös seuraavat kriteerit:

  • Toiminta ja opetus tukee opetus- ja/tai varhaiskasvatussuunnitelmia.
  • Vähintään yhdellä henkilöstöön kuuluvalla on ympäristökasvattajan pätevyys tai vastaava koulutus.