Auditointi

LYKE-verkoston auditoinnin tarkoituksena on toimipisteiden työn tukeminen ja monipuolistaminen sekä LYKE-sertifikaatin laatuvaatimusten ylläpito. Verkoston toimijat ovat mukana auditoinnissa vuoden välein. Joka toinen vuosi toimipiste toimii auditoijana ja on vastaavasti joka toinen vuosi auditoitavana. Näin kaikki toimijat saavat toiminnastaan palautetta ja voivat oppia toisiltaan uusia käytänteitä.

Auditoinnissa arvioidaan LYKE-sertifikaatin tavoitteiden täyttymistä ja toimintatapoja niiden saavuttamiseksi. Auditoitava toimija voi myös vaikuttaa itse auditoinnin painotuksiin. Auditoinnilla selvitetään käytäntöjen ja menettelyiden tarkoituksenmukaisuutta, etsitään kehittämiskohteita toiminnan parantamiseksi sekä jaetaan hyviä toimintatapoja.

Auditointi - Uusi (208.0 KiB)

Auditointilomaketta on hieman selkeytetty syksyllä 2016 ensimmäisen kierroksen kokemusten pohjalta.

Auditointikumppanit (15.4 KiB)

Auditointikumppaneita voi halutessaan vaihtaa syksyllä 2017 sen jälkeen, kun auditointiparin/kolmikon kaikki osapuolet ovat olleet sekä auditoineet että olleet auditoitavina. Verkostolaiset voivat sopia auditoinneista keskenään, mutta muutoksista ilmoitetaan myös toimistolle https://www.luontokoulut.fi/yhteystiedot/.

Uudet verkoston jäsenet Huom! Ottakaa yhteyttä johonkin lähistönne toimipisteeseen ja liittykää mukaan jo johonkin olemassa olevaan auditointikumppaneiden porukkaan. Lisätietoja tarvittaessa myös LYKEn toimistolta.