Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Med denna blankett kan du skicka respons till någon av aktörerna som hör till LYKE-nätverket. Svaren förmedlas till aktören och svaren på blanketten sammanställs också till information som används av Finlands natur- och miljöskolförbund.

LYKE-nätverket (Natur–Miljö–Hållbar Livsstil) stöder skolor och småbarnsfostran genom att ordna natur- och miljöskoldagar eller -lektioner för skolgrupper och grupper inom småbarnsfostran samt kurser för lärare.

* Obligatoriskt fält

BAKGRUNDSUPPGIFTER
DE PRAKTISKA ARRANGEMANGEN OCH VERKSAMHETEN

Ange på skalan 1–5 hur nöjd du var med följande faktorer vid LYKE-verksamhetsstället (1=inte alls nöjd, 2=inte särdeles nöjd, 3= jag vet inte, 4=ganska nöjd, 5=mycket nöjd).

Om en aktör som hör till LYKE-nätverket inte ansvarade för något av ovannämnda arrangemang kan du svara ”jag vet inte”.


Ange på skalan 1–5 hur nöjd du var med följande faktorer vid LYKE-verksamhetsstället (1=inte alls nöjd, 2=inte särdeles nöjd, 3= jag vet inte, 4=ganska nöjd, 5=mycket nöjd).INLÄRNINGSRESULTATEN

Svara på följande påståenden genom att välja det alternativ på skalan 1–5 som bäst motsvarar din åsikt beträffande denna naturskola. (1=Helt av annan åsikt, 2=delvis av annan åsikt, 3=jag vet inte, 4=ungefär av samma åsikt, 5=helt av samma åsikt)CERTIFIERING AV AKTÖRER

När ett verksamhetsställe ansluter sig till LYKE-nätverket kan det certifieras antingen som utvecklingscenter eller verksamhetscenter. Genom att klicka på objektet på kartan och öppna uppgifterna ser du om aktören är certifierad.

(Certifieringslogon finns till höger på aktörens informationssida)

Anser du att aktören uppfyller certifieringskriterierna? Kriterierna finns också i högra kanten på denna sida.
Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.