Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Kasviosta kansalaistiedettä

Ihmisten halu ja kyky toimia ympäristössä ja ympäristön puolesta ovat avainasioita etsittäessä ratkaisuja lajikatoon ja ilmatokriisiin. Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton ”Kasviosta kansalaistiedettä” -hanke yhdistää toiminnallisen luonnossa oppimisen kansalaishavainnointiin ja avoimeen ympäristötietoon. Tämä lisää lasten, nuorten ja kasvattajien ymmärrystä luonnon monimuotoisuuden merkityksestä. Avointa tietoa käyttämällä sekä tuottamalla innostetaan ihmisiä kiinnostumaan omasta ympäristöstään, vaikutetaan biosfääriä ja ihmistoiminnan vaikutuksia koskevaan ymmärrykseen sekä kehitetään taitoja huomioida monimuotoisuuden edellytykset omassa elämässä. Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö.

Hankkeen tuloksena opettajat ja varhaiskasvattajat saavat käyttöönsä lajintunnistuksen opettamiseksi ja eliökokoelmien laatimiseksi helppokäyttöisen työkalun sekä materiaaleja. Hankkeessa luodaan MAPPA.fi -palveluunan lisäosa, joka toimii askelkivenä  kansalaishavainnointipalveluihin madaltaen kynnystä niiden käyttöönottoon. Ensivaiheessa MAPPAan yhdistetään iNaturalistFI-palvelu ja laaditaan oppilaan ja opettajan ohjeet kouluprojektien perustamiseksi ja oppilaiden omien havaintokokoelmien laatimiseksi sekä näiden liittämiseksi valtakunnallisiin tutkimusprojekteihin. Hankkeessa käytettävä iNaturalistFI-palvelu hyödyntää tekoälyä ja yhteisöllisyyttä, mikä auttaa oppilaita ja opettajia nimeämään lajeja. Palvelussa on valmiina suomalaisissa olosuhteissa toimivaksi todettu koneoppimiseen perustuva kuvantunnistus ja tämän lisäksi yhteisö voi täsmentää ja korjata määrityksiä. Opettajille järjestetään työpajoja, joissa testataan palvelua sekä kehitetään siihen liittyviä toimintaideoita ja -malleja eri ikäisille ja eri oppiaineisiin.

Hankkeessa

• iNaturalistFI-palvelu linkitetään keskeiseksi osaksi MAPPA.fi -palvelua.
• Laaditaan ohjeet opettajalle ja oppilaalle koulun lajiprojektin käynnistämiseksi ja oppilaan omien havaintojen tallentamiseksi
• Esitellään tutkijoiden suunnittelemia lajiprojekteja, joihin on helppo tulla mukaan oppilaiden kanssa
• Kerätään ja kehitetään toimintaideoita ja -malleja kansalaishavainnoinnista eri luokka-asteille ja oppiaineisiin
•  Luodaan valmius muidenkin opetuskäyttöön soveltuvien ympäristötietojärjestelmien ja kansalaishavainnointipalveluiden linkittämiseksi MAPPAan.

Tavoitteena on

• Lisätä lasten ja nuorten luonnonlukutaitoa ja -intoa
• Tuoda tutkimus lähemmäksi lasten ja nuorten kokemusmaailmaa ja lisätä tieteellisen tiedon arvostusta
• Yhdistää kansalaishavainnointi ja koulujen virtuaaliset eliökokoelmat uuden tutkimusdatan keräämiseksi tutkijoiden käyttöön
• Osallistaa lapset ja nuoret varjelemaan luonnon monimuotoisuutta (esim. vaikuttaminen tutkimustyön kautta päätöksentekoon)
• Rohkaista ja kannustaa opettajia sekä kasvattajia vaikuttamaan lähiympäristön tilaan ja tulevaisuuteen opetuksen ja kasvatuksen keinoin
• Lisätä opetus- ja kasvatustahojen (LYKE-verkosto, koulut ja päiväkodit) sekä ympäristötietoa kokoavien ja tuottavien tutkimus- ja asiantuntijatahojen (esim. Suomen Lajitietokeskus) välistä yhteistyötä ja synergiaa

HANKKEEN TOTEUTTAJAT

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton tavoitteena on kestävän kehityksen mukaisten elämäntapojen, ympäristövastuullisuuden ja luonnontuntemuksen edistäminen ja ulkona tapahtuvan opetuksen ja toiminnallisen oppimisen tukeminen. LYKE-verkoston luonto- ja ympäristökoulujen opettajat ovat kokeneita luonto- ja ympäristökasvatuksen asiantuntijoita, ja ne tavoittavat vuosittain merkittävän joukon opettajia ja varhaiskasvattajia

Suomen lajitietokeskus tarjoaa omia lajitietopalveluja hankkeen käyttöön sekä kehittää palveluitaan hankkeen tarpeita vastaaviksi: parantaa käytettävyyttä ja tekee tarvittavat muutokset hankkeessa käytettävien järjestelmien ja alustojen yhteensovittamiseksi.Suomen Lajitietokeskus kerää ja yhdistää suomalaisen lajitiedon yhtenäiseksi ja avoimeksi kokonaisuudeksi. Laji.fi-palvelussa voi tutustua lajeihin ja niiden esiintymiseen, selata havaintoja suomalaisista lajitietokannoista ja pitää kirjaa omista luontohavainnoista. Lajihavaintoja voi tallentaa usealla tavalla kuten iNaturalist Suomi -palvelun (iNaturalistFi) avulla mobiililaitteilla.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut osallistuu aktiivisena toimijana kehitystyön suunnitteluun, testaukseen ja arviointiin. Oulussa toteutetaan hankkeen työpaja sekä koulutuksia ja testauksia kouluissa ja päiväkodeissa. Pohjoisen Unesco-kouluverkosto Polaris toimii aktiivisena luonnon monimuotoisuuden edistäjänä kansainvälisesti Itämeren maiden piirissä, jossa prosessin käytänteitä myös edistetään ja jaetaan. Unescokoulujen kansainvälisen Itämeriprojektin (Baltic Sea Project) yksi painopistealueista on kansalaishavainnointi.

Hankkeelle perustetaan laaja ohjausryhmä alkuvuodesta 2022, jonka jäsenet tuovat hankkeeseen omat näkökulmansa. Ohajusryhmään kutsutaan esimerkiksi biologian opettajia, muita opettajia sekä opettajan koulutuksen edustajia.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä maija.ihantola@luontokoulut.fi, puh. 041 5368 232

 

Uusi OPS-työkalu MAPPAssa!

Uusi OPS-työkalu MAPPAssa!

 MAPPA uudistetaan, ja samassa yhteydessä se saa uuden opetussuunnitelma-työkalun opetuksen suunnittelun tueksi! OPS-työkalun avulla MAPPAn sisältöjä voidaan luokitella perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. Käyttäjät löytävät näin...

läs mer
Uutta MAPPAssa: Palveluhaku ja kalenteri

Uutta MAPPAssa: Palveluhaku ja kalenteri

iMAPPA laajeni palveluhaku ja tapahtumakalenteri ovat nyt valmiit.  Kiitos tuesta Ympäristöministeriö! Hae uutta MAPPAsta! Kalenterista löydät teemapäivät, koulutukset ja tapahtumat kootusti yhdellä vilkaisulla. Palveluhausta löydät toimintaa, paikkoja ja palveluita...

läs mer
Uusi toiminnanjohtaja aloitti!

Uusi toiminnanjohtaja aloitti!

Johanna Sunikka on aloittanut Suomen Luonto- ja ympäristökoulujen liiton uutena toiminnanjohtajana. Niina Mykrä toimii vuoden 2021 loppuun väistyvänä toiminnanjohtajana. Kiitämme jo tässä vaiheessa Niinaa pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstään! Uudella...

läs mer
LYKE-verkosto tutkii ja keskustelee Ruusupuiston kanssa

LYKE-verkosto tutkii ja keskustelee Ruusupuiston kanssa

Tervetuloa kuulolle Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuuteen 21.9. klo 13-14:30 aiheena koulutuksen rooli ekologisten ja yhteiskunnallisten kriisien ratkaisussa. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä (max. 50) tai on line.  Tiedossa on kiinnostavia...

läs mer
Koulut ja ympäristökriisi keskustelun ytimessä SuomiAreenassa

Koulut ja ympäristökriisi keskustelun ytimessä SuomiAreenassa

Haastoimme keskusteluun ministerin, professorin, erityisasiantuntijan, kehittäjäopettajan, kupletistin ja parilukiolaisia. Osallisina myös pari toiminnanjohtajaa ja tohtori. Vakuuttavaa keskustelua syntyi! Ympäristökasvatus on tärkeä osa koulua. FEE Suomi tiivisti...

läs mer

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.