Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
Select Page

Uusi OPS-työkalu MAPPAssa!

 MAPPA uudistetaan, ja samassa yhteydessä se saa uuden opetussuunnitelma-työkalun opetuksen suunnittelun tueksi! OPS-työkalun avulla MAPPAn sisältöjä voidaan luokitella perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. Käyttäjät löytävät näin entistä täsmällisemmin omaan opetukseen parhaiten soveltuvat menetelmät ja materiaalit, joissa hyödynnetään luontoa oppimisympäristönä. OPS-työkalun kehitystyötä on tehty Partioaitan ympäristöbonuksen tuella Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton projektissa, jonka tavoitteena on madaltaa kynnystä ulko-opetukseen. Projekti haastaa kaikki Suomen opettajat ja kasvattajat käyttämään luontoa yhä enemmän oppimisympäristönä. OPS-työkalu on tämän projektin ensimmäinen näkyvä askel ja se on käytössä heti kun uudistunut MAPPA avautuu käyttöön elokuussa.

Tässä ensimmäisessä uudistuksen vaiheessa jokainen MAPPAan kirjautunut käyttäjä voi luokitella omaa materiaaliaan ops:n tavoitteiden mukaisesti. Seuraavissa  vaiheissa luokittelu mahdollistetaan kaikille käyttäjille ja ops-ominaisuus lisätään myös hakutoimintoon. Lopuksi projektissa julkaistaan koko joukko eri opetussuunnitelman tavoitteisiin luokiteltua, ulko-opetukseen ja kestävän elämäntavan taitojen opettamiseen soveltuvaa materiaalia kaikkien opettajien kasvattajien käyttöön.

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto on saanut 32 709 € Partioaitan Ympäristöbonusta. Partioaitta lahjoittaa vuosittain 365-klubin jäsenten tekemien ostosten summasta 1% ympäristönsuojelua ja luonnossa liikkumista tukeviin hankkeisiin. Lahjoituskohteet valitaan klubilaisten äänestyksellä. Lämmin kiitos arvokkaasta tuesta, jonka avulla yhä useamman lapsen ja nuoren oppimisympäristönä on yhä useammin luonto.

MAPPA on monipuolinen työkalupakki opetus-, kasvatus- ja nuorisotyöhön. Sieltä löydät kattavasti tuhansia materiaaleja, menetelmiä, tapahtumia ja palveluita kootusti eri toimijoilta. MAPPA on myös vaikuttava näyteikkuna esimerkiksi järjestöille, oppimateriaalien tuottajille, tiedeviestijöille, oppilaitoksille, julkisille organisaatiolle ja yrityksille.

Uskallusta ulkona oppimiseen -projekti

Aikuisten tehtävänä on tarjota tuleville sukupolville luontokokemuksia, sillä ne luovat perustan luonnon kunnioittamiselle ja ympäristöstä välittämiselle. Hyvä luontosuhde ja ymmärrys luonnosta voi muodostua ainoastaan luonnossa. Tutkimusten mukaan oppimistulokset paranevat, kun oppimisympäristönä on luonto. Luonnossa oppiessaan lapset ja nuoret myös keskittyvät paremmin, kokevat vähemmän stressiä ja osallistuvat aktiivisemmin. Luonto tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja monimuotoisia luontoympäristöjä voi hyödyntää opetuksessa varhaislapsuudesta aikuisuuteen. Ulkona oppiminen on kuitenkin vielä monien opettajien mielestä haastavaa eikä luontoa käytetä säännöllisesti oppimisympäristönä.

Koska ulko-opetus ei ole aina helppoa, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto toteuttaa Partioaitan Ympäristöbonuksen tuella projektin, jossa kaikille opettajille ja kasvattajille annetaan helppokäyttöisiä menetelmiä ja testattuja malleja siirtää arkipäivän opetus ulos luontoon. Työkaluna käytetään järjestöjen yhteistyössä rakentamaa MAPPA.fi-palvelua. Siellä on tarjolla maksuttomia materiaaleja ja menetelmiä kouluihin, päiväkoteihin, nuorisotyöhön sekä lasten ja nuorten luontoharrastukseen. Näin jokaisen ei tarvitse keksiä kaikkea itse ja uudetkin kasvattajat voidaan saada rohkeasti kokeilemaan uutta oppimisympäristöä. Tärkeää on saada myös konkariopettajien hyväksi kokemat menetelmät ja ideat talteen ja jakoon. MAPPA.fi -palvelussa on jo yli 1 600 materiaalia yli 300 eri toimijalta sekä digitaalisia työkaluja yhteiseen kehittämiseen ja ideointiin (mm. Teemareppu- ja MOK-työkalut sekä kalenteri tapahtumille ja koulutuksille sekä palveluhaku).

Projektin tuloksena lasten ja nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset saavat käyttöönsä monipuolisia ulkona oppimisen ja kestävän elämäntavan opetusmateriaaleja ja -menetelmiä. Tämä tarkoittaa sitä, että jopa satojen tuhansien lasten ja nuorten oppimisympäristönä on yhä useammin luonto ja enemmän eväitä toimia arjessaan kestävällä tavalla.

Projektin toteuttajat ovat ympäristökasvatuksen, perus- ja lukio-opetuksen sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisia, jotka tuntevat opettajien ja kasvattajien verkostot. Projekti toteutetaan yhteistyössä muiden luonnossa oppimista edistävien toimijoiden sekä opettajien ja kasvattajien kanssa. Maailman pelastaminen on aikuisten vastuulla ja sinäkin voit olla mukana tässä työssä.

Tutustu:

-> tutkimukseen: Ulkona saavutetaan tutkitusti parempia oppimistuloksia.

-> MAPPA.fi -palveluun!

 

 

Haluaisitko mukaan yhteistyöhön tai lisätietoja projektistamme?

Lähetä sähköpostia maija.ihantola@luontokoulut.fi !

Uutta MAPPAssa: Palveluhaku ja kalenteri

Uutta MAPPAssa: Palveluhaku ja kalenteri

iMAPPA laajeni palveluhaku ja tapahtumakalenteri ovat nyt valmiit.  Kiitos tuesta Ympäristöministeriö! Hae uutta MAPPAsta! Kalenterista löydät teemapäivät, koulutukset ja tapahtumat kootusti yhdellä vilkaisulla. Palveluhausta löydät toimintaa, paikkoja ja palveluita...

read more
Kasviosta kansalaistiedettä

Kasviosta kansalaistiedettä

Ihmisten halu ja kyky toimia ympäristössä ja ympäristön puolesta ovat avainasioita etsittäessä ratkaisuja lajikatoon ja ilmatokriisiin. Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton "Kasviosta kansalaistiedettä" -hanke yhdistää toiminnallisen luonnossa oppimisen...

read more
Uusi toiminnanjohtaja aloitti!

Uusi toiminnanjohtaja aloitti!

Johanna Sunikka on aloittanut Suomen Luonto- ja ympäristökoulujen liiton uutena toiminnanjohtajana. Niina Mykrä toimii vuoden 2021 loppuun väistyvänä toiminnanjohtajana. Kiitämme jo tässä vaiheessa Niinaa pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstään! Uudella...

read more
LYKE-verkosto tutkii ja keskustelee Ruusupuiston kanssa

LYKE-verkosto tutkii ja keskustelee Ruusupuiston kanssa

Tervetuloa kuulolle Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuuteen 21.9. klo 13-14:30 aiheena koulutuksen rooli ekologisten ja yhteiskunnallisten kriisien ratkaisussa. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä (max. 50) tai on line.  Tiedossa on kiinnostavia...

read more

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.