Sieniretki

Retken tarkoituksena on tutustua sieniin eliöinä, sienten tuntomerkkeihin ja luokitteluun. Samalla opitaan sienten keräämistä ja käsittelyä.

Retki soveltuu esim. peruskoulun alaluokkien oppilaille. Retki kestää kuljettavien matkojen pituudesta, valittujen leikkien määrästä ja tauoista riippuen noin 2 – 3 tuntia.

Tarvikkeet: Sienikoreja (1/oppilasryhmä tai –pari), sieniveitsiä (mieluiten 1/oppilas), sienikirjoja, 2 liinaa (n. 1 m X 1 m), kertakäyttölautasia tai muovikaukaloita, paperilappuja ja kyniä, myrkkysienipiiri –leikkiin kortit, läpinäkymättömiä pakasterasioita tai muita n. litran vetoisia keskenään samanlaisia astioita esim. 20 kpl (sienimuistipeliin), erilaisia sieniä valmiiksi kerättyinä

Mikä on sieni? (10 min)

Asettele retkeläisten eteen esim. liinalle erilaisia esimerkkejä sienistä, esim. tatti, kääpä, pikkuinen lahottajasieni, rousku, palanen sienirihmastoa, haarakas ja vaikkapa pala hiivaa. Mitkä niistä ovat osallistujien mielestä sieniä? Todellisuudessa kaikki niistä ovat. Usein sieniksi kutsutaan vain ns. suursieniä, jotka kasvattavat näkyvät itiöemät maan pinnalle. Pääosa metsienkin sienien biomassasta luikertelee kuitenkin maaperässä sienirihmastoina. Monet sienet ovat mikroskooppisen pieniä, kuten jalkasieni tai tavallinen leivinhiiva. Tutkikaa, saatteko maasta tai lahopuun seasta tongittua esiin sienirihmastoa (vaaleaa tai ruskehtavaa).

Sienen itiöemän tuntomerkit (n. 10 – 15 min)

Jaa jokaiselle osallistujalle käteen yksi sienen itiöemä (ei myrkyllisiä). Pyydä jokaista etsimään omasta sienestään sen keskeiset osat: jalka, lakki, heltat/pillit/piikit. Onko jalassa kuvioita tai rengas? Onko lakissa suojusjäänteitä, karvoja tms.? Onko jalka ontto vai täyteinen? Tuleeko heltoista maitoa?

Opeta sienen haistaminen. Sieni laitetaan kämmenelle lakki alaspäin ja sitä haistetaan lakin alapuolelta. Onko jonkun sienessä hyvä tuoksu? Entä pistävä tai muuten epämiellyttävä tuoksu? Miten tuoksua voisi kuvata?

Itse havaittuja tuntomerkkejä voi vertailla sienikirjan kuvaukseen, jos tunnistatte kyseiset sienilajit. Mitä sienikirja kertoo esim. karvarouskusta, löytyvätkö kaikki tuntomerkit yhdestä karvarouskusta?

Sienten kerääminen sieninäyttelyä varten (n. 15 min – 45 min)

Kokeneet sienestäjät keräävät yleensä mahdollisimman paljon tuntemiaan hyviä ruokasieniä. Jos kerättävistä sienistä on tarkoitus koota sieninäyttely, ne kerätään kuitenkin eri tavalla. Tällöin etsitään joko tiettyjä lajeja, jotka halutaan opetella, tai mahdollisimman paljon kiinnostavia lajeja, jotka yritetään tunnistaa ja nimetä näyttelyyn.

Sieninäyttelyyn kelpaavat kaikki sienet. Näyttelysienet kerätään kokonaisina. Myös koko jalka ja mahdollinen tuppi otetaan mukaan, koska niissä on usein tärkeitä tuntomerkkejä (esim. kärpässienillä). Jokaisesta sienilajista kannattaa ottaa mukaan pari eri-ikäistä yksilöä, koska sienen ulkonäkö muuttuu usein merkittävästi iän myötä. Sieniä ei näyttelyyn kerättäessä halkaista - riittää, kun ne puhdistaa suuremmista roskista.

Käykää läpi sienten keräämisen säännöt:

 1. Kerätään sienet kokonaisina, koko jalka
 2. Puhdistetaan ne isoimmista roskista
 3. 2 sientä / laji riittää
 4. Ei maistella mitään! Ei sienisiä käsiä suuhun.

Sienten kerääminen onnistuu parhaiten rajatulla alueella, jossa esim. tiet tai selkeät polut estävät harhailemasta liian kauas. Jos mukana on vain yksi aikuinen, kannattaa hänen keskittyä porukan kasassa pitämiseen syventymättä itse keräämään. Oppilaat kannattaa jakaa pareihin tai ryhmiin ja sopia seuraavasta kokoontumispaikasta. Retken vetäjä voi myös kutsua porukan kasaan tasaisin väliajoin esim. pillillä.

Jokaiselle parille tai ryhmälle tarvitaan oma sienikori tai muu astia. Jokaisella kerääjällä on hyvä olla oma sieniveitsi, jonka päässä olevalla sudilla voi puhdistaa sienistä roskat.

Sieninäyttelyn kokoaminen (n. 15 – 20 min)

Kun sieniä on löydetty riittävästi, niistä kootaan pieni näyttely. Metsässä sieninäyttelyn voi koota esim. kertakäyttölautasille tai muovisiin kaukaloihin, joita saa esim. keittoloista. Yhteen kaukaloon kootaan tietyn lajiset tai tiettyä lajiryhmää edustavat sienet. Esim. haperot voi koota samaan astiaan, jos niiden lajista ei ole tarkempaa tietoa. Näyttelyn kokoamisvaihe on tärkeä oppimistilanne. Aikuinen ohjaa kokoamista esim. ottamalla esille sieniryhmän kerrallaan, esim. tatit. Silloin jokainen pari tarkistaa omasta koristaan, löytyykö tatin tuntomerkit täyttäviä sieniä. Kenellä on voitatti, herkkutatti jne.? Onko jollakin sieniä, jonka alapinnassa onkin piikkejä? Tunnistetaan orakkaat jne.

Jokainen laji (tai lajiryhmä) kannattaa merkitä lapulla, johon kirjoitetaan lajin nimi sekä myrkyllisyys/syötävyys symboleilla * (tähti) tai + (risti). Käsittelyn tarve ilmoitetaan ympyrällä 0.

Samannäköiset sienet kannattaa sijoittaa näyttelyssä lähelle toisiaan, jotta niitä voi vertailla helposti. Sijoita kuitenkin myrkkysienet erilleen syötävistä sienistä.

Sieninäyttelyyn tutustuminen (n. 15 – 30 min)

Sieniä on hauska katsella ilman tehtäviäkin, mutta näyttelystä saa tehtävien avulla enemmän irti. Tässä joitakin ehdotuksia tehtäviksi:

 1. Montako pilli-/heltta-/piikkisientä löydät?
 2. Mikä sienistä on merkkien mukaan paras ruokasieni?
 3. Mikä löydetyistä sienistä on kaikkein myrkyllisin?
 4. Mikä sienistä on mielestäsi kaunein/suurin/pienin/rumin/pahanhajuisin?
 5. Mitä eroja löydät (esim.) haapa- ja kangasrouskusta?
 6. Löydätkö sienen, joka tuoksuu silliltä/anikselta/jauholta tms.?
 7. Minkä värisiä sieniä löydät?
 8. Piirrä kaksi oudoimman näköistä sientä!
 9. Etsi sieninäyttelystä sieni, johon (esim.) nämä tuntomerkit sopivat: lakissa heltat, jalassa tuppi ja rengas, lakki punainen, lakissa vaaleita suojusjätteitä (punakärpässieni)
 10. Valitse jokin sieni ja kirjoita siitä mahdollisimman tarkka kuvaus käyttäen oikeita termejä!

KIM -leikki sienillä (n. 10 - 15 min)

Kun on tutustuttu muutamaan sienilajiin, niiden nimiä kerrataan leikkien avulla.

Valkoiselle tms. vaalealle liinalle kerätään muutama (esim. 8 kpl) erilainen sieni, esim. jokin tatti, kärpässieni, hapero, rousku, orakas, kääpä, keltavahvero, pulkkosieni.

Sienten nimet käydään oppilaiden kanssa läpi yksi kerrallaan.

Oppilaat kerääntyvät liinan ympärille ja sulkevat silmänsä. Leikin vetäjä ottaa jonkin sienistä pois piiloon. Oppilaat avaavat silmänsä ja yrittävät muistaa, mikä sienistä puuttuu. Leikkiä voi vaikeuttaa siten, että yksi sieni poistetaan ja muidenkin järjestystä muutetaan.

Burr -leikki sienillä (n. 15 min)

Liinalle on koottu erilaisia sieniä. Yksi leikkijöistä valitaan kyselijäksi ja hän poistuu vähän matkan päähän. Sillä aikaa muut sopivat, mikä sienistä on ”Burr”. Kyselijä palaa liinan luo ja alkaa poimia liinalla olevia sieniä pois yksi kerrallaan. Yhdessä sanotaan ääneen kyselijän ottamien sienilajien nimet. Kun kyselijä koskettaa sientä, joka on valittu Burr –sieneksi, muut huutavat yhteen ääneen “Burr!“ ja lähtevät juoksemaan poispäin. Kyselijä koettaa saada jonkun heistä kiinni ennen sovittua turva-aluetta. Kiinni jääneestä tulee uusi kyselijä.

Muunnelma: sienilajien luettelemisen sijasta voidaan laskea ääneen, montako sientä kyselijä on onnistunut poimimaan pois.

Etsi samat kuin liinalla (n. 20 min)

Liinan päälle on kerätty muutamia erilaisia sieniä. Ne on peitetty toisella liinalla.

Oppilaat kerääntyvät liinan ympärille. Sieniä peittävä liina poistetaan esim. kymmeneksi sekunniksi, jona aikana oppilaat yrittävät painaa mieleensä, millaisia sieniä liinalla oli. Sitten sienet peitetään uudestaan.

Kun oppilaat ovat keränneet määräajassa mahdollisimman monta samaa sientä kuin liinan alla näkivät, keräännytään taas liinan ympärille. Leikin vetäjä näyttää yhden sienen kerrallaan ja jokainen tarkistaa, oliko hänellä sama sieni.

Leikkiä voi jatkaa siten, että näyttäessään alkuperäisiä sieniä uudelleen, leikin vetäjä kertoo niistä joitakin kiinnostavia asioita, kuten että kärpässienen “pilkut“ ovat jäänteitä lakkia peittäneestä suojuksesta, joka on lakin kasvaessa revennyt kappaleiksi. Siten sienten ulkonäkö jää paremmin oppilaiden mieleen. Lopuksi he saavat koettaa etsiä itseltään puuttuneet sienet.

Sienimuistipeli (n. 15 – 20 min)

Leikkiin tarvitaan läpinäkymättömiä pakasterasioita, liina sekä erilaisia sieniä (aina 2 samanlajista).

Sienet asetellaan liinalle satunnaiseen järjestykseen ja jokainen sieni peitetään alassuin käännetyllä pakasterasialla. Oppilaat kerääntyvät liinan ympärille. Jokainen saa vuorollaan etsiä sienipareja kurkistamalla aina kahden rasian alle. Jos pari löytyy, sienet saavat jäädä näkyviin ja arvaaja saa jatkaa. Jos paria ei löydy, vuoro siirtyy seuraavalle ja sienet peitetään uudelleen rasioilla.

“Voittaja“ löytyy laskemalla, kuka sai itselleen eniten tyhjiä rasioita.

Helpompi versio muistipelistä on, että jokaisella lapsella on kädessään yksi sieni, jonka paria etsitään rasioiden alta.

Myrkkysienipiiri (n. 15 min)

Leikkiin tarvitaan kortteja (esim. 8 x 8 cm), joihin on piirretty symboleja, joko tähti * tai risti +. Kostealla säällä kortit on hyvä laminoida.

Leikkijät asettuvat piiriin selkä keskustaan päin. Jokaiselle jaetaan kortti, jossa on joko myrkkysientä tai syötävää sientä symboloiva merkki. Yksi leikkijöistä jää keskelle “sienestäjäksi“. Sienestäjän tehtävänä on yrittää kerätä mahdollisimman monta syötävää sientä (tähtikorttia) ennen kuin törmää myrkkysieneen. Hän taputtaa jotakuta leikkijöistä olkapäälle, jolloin tämä kääntyy, ja näyttää sienestäjälle korttinsa. Jos kortissa on tähti, sienestäjä saa kortin itselleen ja voi jatkaa etsimistä. Jos kortissa on risti, leikki päättyy ja ristikorttia näyttäneestä leikkijästä tulee uusi sienestäjä.

Vaikeampi muunnos leikistä on, että jokaisessa kortissa on jonkin (selkeästi syötävän tai myrkyllisen) sienen kuva ja toisella puolella syötävyyttä ilmaiseva tähti tai myrkyllisyyden merkkinä risti. Kun sienestäjä taputtaa leikkijää olkapäälle, tämä näyttääkin kortin kuvapuolta. Sienestäjän pitää tietää, onko kyseessä syötävä sieni. Jos sienestäjä ottaa vahingossa kortin, jossa on joku myrkkysieni, vaihdetaan sienestäjää. Korteissa voi kuvan lisäksi lukea myös sienen nimi.

Takaisin