Linkkejä

(Linkit kokosi Tanja Merikoski)

TIETOA KEMIKAALEISTA YLEISESTI:

WWF:n sivulla kerrotaan kattavasti ja helpposelkoisesti kemikaaleista, mitä ne ovat, mitä aiheuttavat ja miten torjua niitä. Useita linkkejä tarkempiin yksityiskohtiin, eli siis luettavaa riittää.
http://www.wwf.fi/ymparisto/vaaralliset_kemikaalit/

Suomen luonnonsuojeluliiton sivu, jossa alussa kerrotaan kemikaaleista arkinäkökulmasta ja lopussa siirrytään kaukaisempiin direktiiviasioihin.
http://www.sll.fi/toiminta/kemikaalipolitiikka/ls_kemi_artikkeli

Satu Hassin kirjoitus Hesarissa, selkeä ja asiapitoinen, mielenkiintoisia näkökulmia.
http://www.hs.fi/keskustelu/thread.jspa?threadID=9555&tstart=0

KEMIKAALITIETOA KODIN JA KULUTTAJAN KANNALTA:

Selkeästi kerrottu juttu kotona käytettävien kemikaalien, lähinnä pesuaineiden, käyttöturvallisuudesta sekä vaarallisten aineiden korvattavuudesta.
http://www.kaupunki.lohja.fi/Kaupunkisuunnittelukeskus/html/ymparistokeskus/ys/ymparistoopas/kemikaalit.htm

Tässäkin pintaraapaisu arjen kemikaalitietoa, myös ravinnon kannalta. Lyhyt sivu, mutta perässä on tehtäviä.
http://www.edu.fi/TEEMAT/KEKE/kemikaalit/kuluttaja.html

Suomen luonnonsuojeluliiton listaamat ohjeet kuluttajalle, kuinka valita ostokset eettisesti. Selkeä sivu.
http://www.sll.fi/toiminta/kemikaalipolitiikka/kemikuluttaja

Kirja Kuluttaja & kemikaalit. Kirja on suurine värikuvineen ja arjenläheisine teksteineen hyvin helposti luettava. Tosin, mieluummin sitä aina lukisi kuitenkin paperiversiona.
http://www.kuluttajavirasto.fi/user/loadFile.asp?id=4202

KEMIKAALIEN HAITALLISUUSTIETOA:

Vaarallisten kemikaalien erittely, pakkausmerkinnät ja käyttöturvallisuus.
hhttp://www.ttl.fi/internet/kemikaalitieto/4.html

Selkeä sivu voimakkaammista kemikaaleista, niiden käytöstä sekä haitallisuudesta.
http://www.hel2.fi/YMK/julkaisut/oppaat/ympopas/kemikaalit.htm

YHTEEN OSA-ALUEESEEN KESKITTYNEET JUTUT:

Tässä käsitellään hajustekemikaaleja ja niistä aiheutuvaa allergiaa.
https://www.kosmetiikka-allergia.fi/prime_11.aspx

Luonnonmukaista kosmetiikkaa puoltava kattava ihonhoito-opas. Kerrotaan myös aine kerrallaan kosmeettisten kemikaalien mahdolliset haittavaikutukset. Hyvä sivu, vaikka onkin the Organic Make-up Companyn mainos.
http://www.lumiruusu.com/catalog/extra_info_pages.php?pages_id=2

Animalian sivuilla lista eläinkokeettomasta kosmetiikasta. Ei liity varsinaisesti kemikaaleihin (niitä siis silti voi olla joukossa ympäristölle haitallisina), mutta tämä lista olisi kuitenkin hyvä laittaa nuorten nähtäväksi.
http://www.animalia.fi/Default.aspx?tabid=1407

Kalvoja tekstiilien ja vaatteiden tuotantoon ja käyttöön liittyvistä kemikaaleista.
http://www.finatex.fi/html/pdf/TY_kalvot.pdf

KIERRÄTYS:

Ohjeet ongelmajätteiden käsittelyyn.
http://www.lassila-tikanoja.fi/kierratysopas/ongelmajate.html

SIVUJA AGENTTIKOULUTUKSEEN, LIITTYEN TEKNISIIN TÖIHIN:

Aakkosellinen luettelo aineista, klikkaamalla tarkemmat tiedot, mm. haitallisuus.
http://www.teknos.fi/ktiedote.nsf/kt_suomi?OpenView

Täällä on jonkin verran puutöihin liittyvää ympäristötietoa, lähinnä luvussa 3.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=9555

MUUTEN VAAN HYVIÄ SIVUJA:

Koulun ympäristöohjelma, eli taulukko, josta näkee asiat, joita kouluissa on yleensä varaa kehittää.
http://www.edu.ouka.fi/koulut/honttamaki/kestava_kehitys/koulu_2000-2001.xls

Support WWF's campaign against toxic chemicals