Verkko-opetusmateriaalia Tampereen Luontokoulun ympäristöagenttikoulutukseen

Tampereen luontokoulu kouluttaa Tampereen kouluille ympäristöagentteja, joiden tarkoituksena on viedä kestävän kehityksen asioita eteenpäin kouluissa.

Ympäristöagentit vetävät kouluissa välitunnilla tai koulun jälkeen kokoontuvaa oppilaiden ympäristöryhmää tai -kerhoa.

Jokaisella koulutuspäivällä on oma kestävään kehitykseen liittyvä teema. Teemoina vaihtelevat kulutus, energia, vesi, jätteet, kemikaalit ja ruoka. Koulutuspäivän aikana käydään läpi kestävään kehitykseen liittyviä asioita, suunnitellaan toimintaa kouluissa ja tehdään luontoretki tai vieraillaan aiheeseen sopivassa paikassa. Kouluttajana toimii luontokoulun opettaja Niina Mykrä, ja myös muita asiantuntijoita voidaan käyttää apuna.

Näiden verkko-opetussivujen on tarkoitus toimia tukena ja apuna ympäristöagenteille. Verkkosivuilta löytää tietoa koulutuksessa käsitellyistä asioista, vinkkejä lisätiedon hakuun sekä erilaisiin tehtäviin, joita ympäristöagentit voivat ympäristöryhmänsä kanssa toteuttaa.

LUOKAT 5-6      LUOKAT 7-9      LUKIO

Toimittanut
(Kulutus, energia, vesi):
Eija Syrjämäki
Päivitetty 5.11.2004
(Kulutus, energia, vesi):
Niina Mykrä
Toimittanut
(Jätteet, kemikaalit, ruoka):
Niina Mykrä