Mikä ihmeen kemikaali?

Koko maailma on täynnä kemiaa: kaikki ympärillämme koostuu erilaisista aineista ja kemiallisista yhdisteistä. Kemikaaleiksi kutsutaan kuitenkin yleensä vain kemianteollisuuden tuotteita ja raaka-aineita. Tällaisia keinotekoisia kemikaaleja käytetään koko ajan enemmän. Kun 75 vuotta sitten kemikaaleja kulutettiin maailmassa miljoona tonnia vuodessa, nyt kemikaaleja kulutetaan 400 miljoonaa tonnia vuodessa. EU:n alueella myydään yli 30 000 eri kemikaalia yli tonni vuodessa. Kaikkiaan EU:n alueella on rekisteröity noin 100 000 kemikaalia.

Mihin näitä kaikkia kemikaaleja sitten käytetään? Esimerkkejä arjen kemikaaleista ovat:

 • Vaatteet: tekokuidut, väriaineet, palonestoaineet, kosteussuojaus. Jopa 8000 eri kemikaalia.
 • Ruoka: lisäaineet, säilykepurkit, muoviset säilytysastiat, kelmut. Jopa 1000 eri kemikaalia.
 • Puhdistusaineet: antibakteeriset aineet, hajusteet
 • Kosmetiikka
 • Huonekalut, sähkölaitteet (televisiot, tietokoneet), matot: palonestoon tarkoitetut kemikaalit
 • Lelut: muovin pehmennysaineet (ftalaatit)
 • Maalit, lakat, liimat

Huolestuttavaksi asian tekee se, että niin harvojen kemikaalien vaikutukset tunnetaan kunnolla. Nykyisin eniten tuotetuista 2 500 kemikaalista vain 14 prosentista on julkisesti saatavissa edes hieman tietoja, joiden perusteella voidaan tehdä alustava turvallisuusarviointi. Useista kemikaalista onmyös epäilyksiä, että niistä on haittaa ihmisen terveydelle ja ympäristölle.

Jos haluat lisää tietoa, siirry WWF:n erinomaisille kemikaalisivuille:
http://www.wwf.fi/ymparisto/vaaralliset_kemikaalit/

Vaarallisimmat kemikaalit on merkitty R-lausekkein ja varoitusmerkein:

 • R10: Syttyvää.
 • R11: Helposti syttyvää.
 • R20: Terveydelle haitallista hengitettynä.
 • R20/21:Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.
 • R22: Terveydelle haitallista nieltynä.
 • R23/24/25: Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
 • R34: Syövyttävää.
 • R36/37:Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä.
 • R37/38: Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.
 • R38: Ärsyttää ihoa.
 • R40: Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.
 • R41: Vakavan silmävaurion vaara.
 • R43: Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
 • R66: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
 • R67: Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

 • TX = Erittäin myrkyllinen
 • T = Myrkyllinen
 • C = Syövyttävä
 • Xn = Haitallinen
 • Xi = Ärsyttävä
 • E = Räjähtävä
 • O = Hapettava
 • F* = Erittäin helposti syttyvä
 • F = Helposti syttyvä
 • N = Ympäristölle vaarallinen
 • Mut = Mutageeninen
 • Carc = Karsinogeeninen
 • Rep = Teratogeeninen.

Nämä merkit on helppo huomata. Salakavalampia ovat kuitenkin ne pienet kemikaalimäärät, joita ei tarvitse edes merkitä tuotteeseen, mutta jotka voivat olla pysyviä ja kertyä ihmiseen tai ympäristöön.

Perusteellista tietoa kemikaalien riskeistä löydät Työterveyslaitoksen "Kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteet" - kirjasta, jota voit lukea netissä:
http://www.ttl.fi/internet/kemikaalitieto/index.html

EU:ssa ollaan säätämässä lakia REACH (the Registration, Evaluation and Authorisation of chemicals), jonka avulla kemikaalien vaikutukset pyritään sevittämään. Käy katsomassa kemikaalilaki kymmenessä kuvassa (englanniksi) WWF:n sivuilla
http://detox.panda.org/the_solution/case_index.cfm

Netissä on myös tarkemmin selvitetty, mitä REACH pitää sisällään:
http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/finnois/homefi.htm


Lähteet:

 1. Suomen luonnonsuojeluliiton kemikaaliasiantuntija Jari Huhtalan artikkeli Luonnonsuojelijassa 2/2004: Kemikaalit ovat täällä tänään http://www.sll.fi/toiminta/kemikaalipolitiikka/ls_kemi_artikkeli
 2. WWF:n nettisivusto. Arjen kemikaalit. http://www.wwf.fi/ymparisto/vaaralliset_kemikaalit/kemikaalien_haitat/arjen_kemikaalit.html
 3. WWF:n nettisivusto. Tuntemattomat riskit.
  http://www.wwf.fi/ymparisto/vaaralliset_kemikaalit/kemikaalien_haitat/tuntemattomat_riskit.html