Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Poimi rastipoluilta ulkotoimintaa koulun ja päiväkodin arkeen ja juhlapäiviin

Aikuisten tehtävänä on tarjota tuleville sukupolville luontokokemuksia, sillä ne luovat perustan luonnon kunnioittamiselle ja ympäristöstä välittämiselle. Hyvä luontosuhde ja ymmärrys luonnosta voi muodostua ainoastaan luonnossa. Ulkona opettaminen on hyvä keino lisätä näitä luontokokemuksia ihan tavalliseen kouluarkeen. Kokosimme MAPPAan viisi teemarepullista keväisiä ja talvisia toimintavinkkejä ulko-opetukseen!

Vinkit kerättiin LYKE-verkoston luonto- ja ympäristökoulujen opettajilta, ja niitä voi soveltaa eri ikäisille. Teemareput rakennettiin ”Uskallusta ulkona oppimiseen” -kampanjassa Partioaitan Ympäristöbonuksen tuella. Partioaitta lahjoittaa vuosittain 365-klubin jäsenten tekemien ostosten summasta 1% ympäristönsuojelua ja luonnossa liikkumista tukeviin hankkeisiin.

Uskallusta ulkona oppimiseen -projekti

Tutkimusten mukaan oppimistulokset paranevat, kun oppimisympäristönä on luonto. Luonnossa oppiessaan lapset ja nuoret myös keskittyvät paremmin, kokevat vähemmän stressiä ja osallistuvat aktiivisemmin. Luonto tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja monimuotoisia luontoympäristöjä voi hyödyntää opetuksessa varhaislapsuudesta aikuisuuteen. Ulkona oppiminen on kuitenkin vielä monien opettajien mielestä haastavaa eikä luontoa käytetä säännöllisesti oppimisympäristönä. 

Koska ulko-opetus ei ole aina helppoa, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto toteutti Partioaitan Ympäristöbonuksen tuella projektin, jossa kaikille opettajille ja kasvattajille annettiin helppokäyttöisiä menetelmiä ja testattuja malleja siirtää arkipäivän opetus ulos luontoon. Projektissa koottiin eri vuodenaikoihin soveltuvia tehtäviä rastipolkujen muodossa, sekä kehitettiin MAPPA.fi palveluun opetussuunnitelman mukaista luokittelua, jonka avulla ulkona oppimisen materiaalit voidaan jatkossa kytkeä opetussuunnitelmien oppiainekohtaisiin ja laaja-alaisiin tavoitteisiin. Projektin tavoitteena oli madaltaa kynnystä ulkona oppimiseen ja saada yhä useammat useammin kokeilemaan luontoa oppimisympäristönä, sekä samalla konkariopettajien hyväksi kokemat menetelmät ja ideat talteen ja jakoon.

MAPPA.fi

MAPPA on monipuolinen työkalupakki opetus-, kasvatus- ja nuorisotyöhön. Palvelussa on jo yli 1 600 materiaalia yli 300 eri toimijalta sekä digitaalisia työkaluja yhteiseen kehittämiseen ja ideointiin kuten Teemareppu- ja MOK-työkalut, tapahtuma.- ja koulutuskalenteri, palveluhaku ja uusimpana materiaaleja opetussuunnitelmiin linkittävä OPS-työkalu. 

MAPPA on samalla myös vaikuttava näyteikkuna esimerkiksi järjestöille, oppimateriaalien tuottajille, tiedeviestijöille, oppilaitoksille, julkisille organisaatiolle ja yrityksille.

MAPPAa ylläpitää Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ja sen kehittämistä ja ylläpitoa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutustu:

-> tutkimukseen: Ulkona saavutetaan tutkitusti parempia oppimistuloksia.

-> MAPPA.fi -palveluun!

Linnut viestintuojina: Retki opettajille Hangon lintuasemalle

Linnut viestintuojina: Retki opettajille Hangon lintuasemalle

Linnut viestintuojina -hankkeessa järjestetään maksuton koulutusretki Hangon lintuasemalle opettajille ja kasvattajille. Koulutuksen ajankohta on 21.9.2023. Pääset tutustumaan lintujen havainnointiin, rengastamiseen ja tutkimukseen Suomen johtavien asiantuntijoiden...

lue lisää
Kasviosta kansalaistiedettä – iNaturalist opetuskäytössä

Kasviosta kansalaistiedettä – iNaturalist opetuskäytössä

"Kasviosta kansalaistiedettä" -hankkessa yhdistettiin toiminnallinen luonnossa oppimisen kansalaishavainnointiin ja avoimeen ympäristötietoon. Avointa tietoa käyttämällä sekä tuottamalla innostetaan ihmisiä kiinnostumaan omasta ympäristöstään, vaikutetaan biosfääriä...

lue lisää
MAPPAssa on uusi OPS-työkalu

MAPPAssa on uusi OPS-työkalu

MAPPA.fi  on uudistunut ja saanut samalla myös uuden työkalun opetuksen suunnittelun tueksi! OPS-työkalun avulla MAPPAn sisältöjä voidaan luokitella nyt perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. Uuden luokituksen myötä käyttäjät löytävät...

lue lisää
Uutta MAPPAssa: Palveluhaku ja kalenteri

Uutta MAPPAssa: Palveluhaku ja kalenteri

iMAPPA laajeni palveluhaku ja tapahtumakalenteri ovat nyt valmiit.  Kiitos tuesta Ympäristöministeriö! Hae uutta MAPPAsta! Kalenterista löydät teemapäivät, koulutukset ja tapahtumat kootusti yhdellä vilkaisulla. Palveluhausta löydät toimintaa, paikkoja ja palveluita...

lue lisää

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.