Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Tutkimus vahvistaa: Ulkona luonnossa saavutetaan parempia oppimistuloksia

Kirjoittanut: Anna Haukka

Moni luontokasvattaja on huomannut työssään kuinka innostuneiksi oppilaat voi saada ulkona luonnossa, ja kuinka hyvin oppiminen ulkona sopii myös niille, joilla on ehkä mahdollisesti vaikeaa perinteisessä luokkahuoneopetuksessa. Tutkimustieto vahvistaa käsitystä siitä, että nämä eivät ole yksittäisiä ohjaajien havaintoja, vaan läpileikkaavaa todellisuutta silloin kun verrataan ulkona oppimisen tuloksia perinteiseen sisäopetukseen.

Tämä teksti on suomenkielinen tiivistelmä julkaisusta Kuo yms. (2020) Do Experiences With Nature Promote Learning? Converging Evidence of a Cause-and-Effect Relationship. Kirjallisuuskatsaus on lähteineen kokonaan luettavissa avoimessa tiedejulkaisussa Frontiers in Psychology. 

Kuo kollegoineen käyvät läpi tutkimusjulkaisuja, joissa on tutkittu todisteita siitä, vaikuttaako ulkona oppiminen jollain tavoin oppimiskokemukseen ja oppimistuloksiin. Tutkimuskirjallisuuskatsauksen perusteella he tulevat seuraaviin päätelmiin:

Tiedämme, että…

  • Luonnossa tapahtuva ohjaaminen on oppimisen kannalta tehokkaampaa kuin perinteinen oppimisen ohjaaminen sisätiloissa. Viimeaikaiset tutkimukset ovat vertailleet ulkona ja sisällä tapahtuvaa oppimisen ohjaamista, ja ne osoittavat, että luontoympäristössä toimiminen parantaa oppimista.
  • Paremmat oppimistulokset johtuvat nimenomaan luontoympäristössä tapahtuvasta opetuksen ohjauksesta, eivätkä muista tekijöistä. Erot oppimistuloksissa ulkona ja sisällä eivät johdu siitä, että vain tietynlaiset, muutenkin parempia tuloksia saavat opettajat, koulutuslaitokset tai oppilaat päätyisivät käyttämään luonnossa oppimista keinovalikoimassaan, vaan ulkona oppimisesta on hyötyä riippumatta muista mittareista.
  • Ulkona oppimisen akateemiset hyödyt eli oppimistavoitteiden parempi saavuttaminen ovat todellisia, eivätkä johdu esim. tarkkailijoiden halusta nähdä tulokset parempina. Aiemmin tutkimus teki usein virheitä arvioinnissa tämän puolueellisuuden suhteen eli arviointia esim. suorittivat henkilöt, jotka puolsivat muutenkin ulkona oppimista. Viime vuosina on tehty tutkimuksia, jotka ovat puolueettomia arvioijien suhteen ja vertailevat riittävällä tavalla tuloksia erilaisista opetusympäristöistä.
  • Luontoympäristöllä ja oppimisella on ”annos-vaste-suhde” eli kun ulkona oppimisen ympäristössä on enemmän luontoa, esim. vihreää kasvillisuutta, suhteessa ihmisen luomiin rakenteisiin, ovat oppimistulokset parempia.
  • Ulkona luonnossa oppimistehokkuuden lisääntymistä tapahtuu riippumatta aiheesta, oppijoista, ohjaajista, pedagogiikasta, paikoista ja oppimisemittareista.
  • Luontoympäristön ja paremman oppimisen suhde pitää paikkansa riippumatta tutkimusasetelmasta, jolla asia on saatu selville.
  • Luonnossa tapahtuvan oppimisen hyödyt voivat johtua luontoympäristön ja siellä käytössä olevien pedagogisten menetelmien yhdistelmästä. Selitys oppimisen hyötyihin löytyy tästä asioiden yhdistelmästä: aktiivinen, ”hands-on”, oppilaslähtöinen, ja yhteistyöhön perustuva oppiminen ovat tehokkaimpia oppimisen kannalta. Samalla vihreässä luontoympäristössä tapahtuva oppiminen on tehokkaampaa riippumatta opittavasta asiasta. Tämä tarkoittaa sitä, että luonnossa tapahtuvan oppimisen ei tarvitse olla sidottua itse luontoympäristöön vaan mitä tahansa aihetta opitaa paremmin luonnossa.
  • Syitä parempaan oppimiseen ulkona luonnossa on useita: Luonnossa oleminen parantaa huomiokykyä ja keskittymistä, vähentää stressiä, saa aikaan parempaa itsesäätelyä, tekee oppijoista kiinnostuneempia ja osallistuvampia, sekä fyysiesti aktiivisempia ja parempikuntoisia. Lisäksi erilaiset oppimiseen liittyvä taidot, kuten pitkäjänteisyys, sinnikkyys, sosiaaliset taidot, kommunikaatiotaidot, ja oman toiminnan säätelyn tehokkuus kehittyvät erityisesti ulkona oppimisen aikana. Tämän ansiosta oppijat mm. keskittyvät paremmin, kokevat vähemmän stressiä ja pysyvät aktiivisempina osallistujina. Tämä johtuu siitä, että ulko-oppimisympäristöissä on yleensä yhteyistyötä korostavat olosuhteet, enemmän itsemääräämisen mahdollisuuksia ja ympäristö on kaikin puolin rauhallisempi.

Viimeisessä kohdassa mainitut seikat ovat myös suomalaisissa opetussuunnitelmissa vahvasti läsnä laaja-alaisissa oppimaan oppimisen taidoissa, ja ulkona oppiminen tukee selvästi näiden tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi ulkona oppimisen aikana suhde luontoympäristöön kehittyy vahvemmaksi, ja samalla kasvaa nykyaikana ja tulevaisuudessa elintärkeä ympäristöstä huolehtimisen taito.

Kirjoittaja Anna Haukka on työskennellyt luontokasvattajana viimeksi Haltian luontokoulussa, ja on muun muassa saanut luontokoulupäivän jälkeen opettajalta palautetta, että oppilaat osasivat vastata kokeessa todella hyvin nimenomaan luontokoulussa vietetyn metsäteemaisen päivän ansiosta.  

Kohti kestävää tulevaisuutta

Kohti kestävää tulevaisuutta

Kuntapäättäjä vastaa kasvatuksen ja koulutuksen kestävyydestä Suomi on sitoutunut toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 toimintaohjelmaa, joka painottaa kasvatusta ja koulutusta keskeisinä keinoina edistää kestävää kehitystä. Tavoitteen 4.7:n mukaisesti...

lue lisää
Kestävä koulu -ohjelman aika on nyt!

Kestävä koulu -ohjelman aika on nyt!

LYKE-verkosto edistää Kestävä koulu -ohjelman toteuttamista! Enteet ovat hyvät, mutta emme ole vielä maalissa. Monia hyviä uutisia on: pääsemme esittelemään ohjelmaa opetusministeri Jussi Saravolle keskiviikkona 13.1.2021 , joka jatkaa asian parissa Li Andersonin...

lue lisää
Partioaitta tukee ulkona oppimista!

Partioaitta tukee ulkona oppimista!

"Uskallusta ulkona oppimiseen" -hanke on Partioaitan vuoden 2021 Ympäristöbonus-kohde. Tässä projektissa madallamme kynnystä ulko-opetukseen ja haastamme kaikki Suomen opettajat ja kasvattajat käyttämään luontoa oppimisympäristönä. Projektin työkalu on MAPPA.fi ja...

lue lisää

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.