Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Luonto oppimisympäristönä vahvistaa oppimista

Kirjoittanut: Anna Haukka

Tutkimus vahvistaa: Luonto oppimisympäristönä vahvistaa oppimista

Moni luontokasvattaja huomaa työssään, kuinka innostuneiksi oppilaat voi saada ulkona luonnossa. Samoin, käytäntö usein osoittaa, kuinka hyvin oppiminen ulkona sopii niille, joilla on toisinaan vaikeaa perinteisessä luokkahuoneopetuksessa. Joskus, luontokoulussa kuulee oppijan suusta kommentin ”paras koulupäivä ikinä!”. Tutkimustieto vahvistaa käsitystä siitä, että nämä eivät ole vain yksittäisiä ohjaajien havaintoja, vaan läpileikkaavaa todellisuutta silloin kun verrataan ulkona oppimisen tuloksia sisäopetukseen.

Tämä teksti on suomenkielinen tiivistelmä julkaisusta Kuo yms. (2020) Do Experiences With Nature Promote Learning? Converging Evidence of a Cause-and-Effect Relationship. Kirjallisuuskatsaus on lähteineen kokonaan luettavissa avoimessa tiedejulkaisussa Frontiers in Psychology.

Kuo kollegoineen käyvät läpi tutkimusjulkaisuja, joissa on tutkittu todisteita siitä, vaikuttaako ulkona oppiminen oppimiskokemukseen ja oppimistuloksiin. Tutkimuskirjallisuuskatsauksen perusteella he tulevat seuraaviin päätelmiin:

Tiedämme, että…

  • Luonnossa tapahtuva ohjaaminen vahvistaa oppimista ennemmän kuin perinteinen oppimisen ohjaaminen sisätiloissa. Viimeaikaiset tutkimukset ovat vertailleet ulkona ja sisällä tapahtuvaa oppimisen ohjaamista, ja ne osoittavat, että luontoympäristössä toimiminen vahvistaa oppimista.
  • Paremmat oppimistulokset johtuvat nimenomaan luontoympäristössä tapahtuvasta opetuksen ohjauksesta, eivätkä muista tekijöistä. Erot oppimistuloksissa ulkona ja sisällä eivät johdu siitä, että vain tietynlaiset, muutenkin parempia tuloksia saavat opettajat, koulutuslaitokset tai oppilaat päätyisivät käyttämään luonnossa oppimista keinovalikoimassaan, vaan ulkona oppimisesta on hyötyä riippumatta muista mittareista.
  • Ulkona oppimisen akateemiset hyödyt eli oppimistavoitteiden vahvempi saavuttaminen ovat todellisia, eivätkä johdu esim. tarkkailijoiden halusta nähdä tulokset parempina. Aiemmin tutkimuksessa nähtiin usein virhearviointeja sillä arviointia suorittivat esimerkiksi henkilöt, jotka puolsivat muutenkin ulkona oppimista. Viime vuosina on tehty tutkimuksia, jotka ovat puolueettomia arvioijien suhteen ja vertailevat riittävällä tavalla tuloksia erilaisista opetusympäristöistä. Tulos on kuitenkin pysynyt samana!
  • Luontoympäristöllä ja oppimisella on annos-vaste-suhde eli kun ulkona oppimisen ympäristössä on enemmän luontoelementtejä, esim. vihreää kasvillisuutta, suhteessa ihmisen luomiin rakenteisiin, ovat oppimistulokset vahvempia.
  • Ulkona luonnossa oppimistehokkuuden lisääntymistä tapahtuu riippumatta aiheesta, oppijoista, ohjaajista, pedagogiikasta, paikoista ja oppimisen mittareista.
  • Luontoympäristön oppimista vahvistava vaikutus pitää paikkansa riippumatta tutkimusasetelmasta, jolla asia on saatu selville.
  • Luonnossa tapahtuvan oppimisen hyödyt voivat johtua luontoympäristön ja siellä käytössä olevien pedagogisten menetelmien yhdistelmästä. Ulkona luonnossa käytetään useammin aktiivista, käytännönläheistä, oppilaslähtöistä, ja yhteistyöhön perustuvaa oppimista, ja kyseiset menetelmät ovat tehokkaampia oppimisen kannalta. Samalla vihreässä luontoympäristössä tapahtuva oppiminen on tehokkaampaa riippumatta opittavasta asiasta. Tämä tarkoittaa sitä, että luonnossa tapahtuvan oppimisen ei tarvitse olla sidottua itse luontoympäristöön vaan mitä tahansa aihetta opitaan paremmin luonnossa.
  • Syitä vahvempaan oppimiseen ulkona luonnossa on useita: Luonnossa oleminen parantaa ihmisillä yleisestikin huomiokykyä ja keskittymistä, vähentää stressiä, saa aikaan parempaa itsesäätelyä, tekee oppijoista kiinnostuneempia ja osallistuvampia, sekä fyysiesti aktiivisempia. Lisäksi erilaiset oppimiseen liittyvä taidot, kuten pitkäjänteisyys, sinnikkyys, sosiaaliset taidot, kommunikaatiotaidot, ja oman toiminnan säätelyn tehokkuus kehittyvät erityisesti ulkona oppimisen aikana. Tämän ansiosta oppijat mm. keskittyvät paremmin, kokevat vähemmän stressiä ja pysyvät aktiivisempina osallistujina. Tämä johtuu siitä, että ulko-oppimisympäristöissä on yleensä yhteistyötä korostavat olosuhteet, enemmän itsemääräämisen mahdollisuuksia ja ympäristö on usein rauhallisemmaksi koettu.

Viimeisessä kohdassa mainitut hyvinvointiin ja sosiallisten taitojen vahvistamiseen liittyvät asiat ovat myös suomalaisissa opetus- ja kasvatussuunnitelmissa vahvasti läsnä laaja-alaisissa oppimaan oppimisen taidoissa. Voidaan siis todeta ulkona oppimisen tukevan selvästi näiden tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi ulkona oppimisen aikana suhde luontoympäristöön kehittyy vahvemmaksi, ja samalla kasvaa nykyaikana ja tulevaisuudessa elintärkeä ympäristöstä huolehtimisen taito.

Lisäksi, opettajan, kasvattajan tai ohjaajan on syytä muistaa, että vaikka keskimäärin luontoympäristössä toimiminen vahvistaa oppimista monin tavoin, ei kaikki tutkitusti todettu aina välttämättä toteudu jokaisen oppijan kohdalla. Tutkimustulokset osoittavat keskimääräistä suuntaa, joiden sisällä on aina vaihtelua. Jos ulkona oppiminen ei ole ollut toimiva ratkaisu jossain tilanteessa, on syytä miettiä, onko esim. huomioinut riittävästi jokaisen oppijan erilaiset tarpeet, tai oliko esteenä oppimiselle esim. vääränlainen välineistö, sääolosuhteet, erilaiset kulttuuritaustat ja luontosuhteet, tai osalle toimimaton ohjeistus.

Ulkona luonnossakin on syytä muistaa eriyttäminen, sekä olla armollinen luonnon vaihtuvia olosuhteita kohtaan – kaikki ei aina onnistu, mutta takataskuun voi kuitenkin jäädä hyviä kokemuksia. Luonnossa toimiminen vaikuttaa joka tapauksessa useimmiten yleiseen hyvinvointiin. Yllättäen, seuraavalla kerralla, jotain meneekin jo paljon paremmin!

Marraskuussa 2022 on julkaistu Haltian luontokoulu ja Suomen ympäristöopisto SYKLIn ympäristökasvattajien yhteistyönä kortit, joiden avulla voit perehdyttää itsesi ja toiset tämän kirjoituksen teemoihin:
– Luonnon vaikutukset oppimiseen ja hyvinvointiin -keskustelukortit teeman opettamiseen aikuisille tai nuorille: thttps://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2786

Luonnosta hyvinvointia -keskustelukortit lapsille hyvinvointivaikutusten ja oppimisen pohtimiseen:

Alunperin vuonna 2020 julkaistua tekstiä on päivitetty mm. sanoitusten ja keskustelukorttien osalta 3.11.2022

Kirjoittaja Anna Haukka on työskennellyt luontokasvattajana viimeksi Haltian luontokoulussa, ja on muun muassa saanut luontokoulupäivän jälkeen opettajalta palautetta, että oppilaat osasivat vastata kokeessa todella hyvin nimenomaan luontokoulussa vietetyn metsäteemaisen päivän ansiosta.

Linnut viestintuojina: Tunnelmia Hangon koulutusretkeltä

Linnut viestintuojina: Tunnelmia Hangon koulutusretkeltä

Luontotoimittaja Minna Pyykkö hyppäsi mukaan opettajien retkeilylle Hangon lintuasemalle. Kuuntele retken tunnelmat Yle Areenasta!  Linnut viestintuojina -hankkeessa järjestettiin maksuton koulutusretki Hangon lintuasemalle opettajille ja kasvattajille. Koulutuksen...

lue lisää
Kasviosta kansalaistiedettä – iNaturalist opetuskäytössä

Kasviosta kansalaistiedettä – iNaturalist opetuskäytössä

"Kasviosta kansalaistiedettä" -hankkessa yhdistettiin toiminnallinen luonnossa oppimisen kansalaishavainnointiin ja avoimeen ympäristötietoon. Avointa tietoa käyttämällä sekä tuottamalla innostetaan ihmisiä kiinnostumaan omasta ympäristöstään, vaikutetaan biosfääriä...

lue lisää

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.