Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Tietosuojaseloste: LYKE-koulutustapaamisten osallistujarekisteri

LYKE-koulutustapaamisten järjestämiseksi tarvitsemme hieman tietoja sinusta ja edustamastasi organisaatiosta. Haluamme olla luottamuksesi arvoisia ja kunnioitamme yksityisyyttäsi. Tässä tietosuojaselosteessa pyrimme kertomaan mahdollisimman avoimesti ja selkeästi, miten käsittelemme tietojasi:

Kuka tietojasi käsittelee?
Keiden tietoja käsittelemme?
Miksi käsittelemme tietojasi?
Mitä tietoja käsittelemme?
Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?
Mitkä ovat oikeutesi?
Mistä saamme tiedot?
Kuka muu käsittelee tietojasi?
Kuinka suojaamme tietosi?

1.      Rekisterinpitäjä

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry (2219607-5)
Kuninkaankatu 39
33200 Tampere

Maija Ihantola
suunnittelija
041 5368232
maija.ihantola@luontokoulut.fi

2.     Rekisteröidyt

LYKE-koulutustapaamiseen osallistujiksi ilmoittautuneet

3.     Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Käsittelyn tarkoitus: LYKE-koulutustapaamisten järjestelyt

Käsittelyperuste: rekisterinpitäjän oikeutettu etu

4.     Rekisteriin tallennettavat tiedot

  • toimipisteen nimi
  • ohjelmat, joihin osallistuu
  • etunimi
  • sukunimi
  • sähköposti
  • puhelin
  • ruokavalio
  • majoitustoive
  • laskutustiedot
  • mahdolliset muut osallistujan aloitteesta annetut tiedot, jotka ovat olennaisia koulutustapaamisen järjestelyjen tai osallistujan terveyden tilan kannalta

5.     Käsittelyn kesto

Tiedot poistetaan viimeistään 1 vuoden kuluttua tapaamisen päättymisestä.

6.     Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjälle osoitteeseen luontokoulut@luontokoulut.com

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

7.     Säännönmukaiset tiedonlähteet

Käyttäjien tiedot saadaan henkilöiltä itseltään heidän ilmoittautuessaan LYKE-koulutustapaamiseen.

8.     Tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton ulkopuolelle.

Voimme jakaa tietoja meille palveluja suorittaville kolmansille osapuolille kuten koulutustapaamisen majoittajille ja ravintolapalveluiden tuottajillle. Jakaminen tarkoittaa, ettemme salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja muuhun kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen.

Voimme luovuttaa henkilötietoja tuomioistuimen tai muun lainsäädäntöön perustuvan viranomaisvaatimuksen perusteella.

9.     Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

10.  Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käyttävät vain Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton toimihenkilöt. Käytämme tarpeellisia teknisiä tietoturvakeinoja, kuten palomuureja ja salasanoja.

Rekisteritiedot kerätään luontokoulut.fi –sivuston verkkolomakkeella. Sivusto sijaitsee Louhi Net Oy:n hallinnoimalla palvelimella, jotka sijaitsevat EU:n alueella.

Päivitetty 27.7.2018

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.