LYKE – stöd för natur- och miljöfostran

LYKE stöder skolor och småbarnsfostran genom att hålla natur- och miljöskoldagar eller -timmar för skol- och barngrupper och fortbildning för lärare. Den här webbplatsen fungerar som port för pedagoger som vill hitta naturskolor, experter, platser  för utflykter eller bra material om miljöfostran. Även allmän information om LYKE-nätverket kan hittas på sajten. Webbplatsen fungerar som samarbetsportal mellan olika aktörer som tillhör LYKE-nätverket.

LYKE-nätverket (LYKE motsvarar de finska orden för Natur, Miljö och Hållbar Livsstil) koordineras av Finlands natur- och miljöskolförbund rf.

[kaikkikartalla]