Luonto- tai ympäristökoulun perustaminen

Luonto- ja ympäristökoulutoiminta on vastaus uuden opetussuunnitelman vaateisiin siirtää opetusta yhä enemmän ulos luokasta ja ottaa ekososiaalinen sivistys ja kestävä kehitys opetuksen punaiseksi langaksi. Luonto- ja ympäristökoulut tukevat varhaiskasvatusta ja perusopetusta. Opettajat ja kasvattajat osallistuvat ohjelmiin ryhmiensä kanssa: luontokoulupäivinä opettajat ja kasvattajat oppivat ulkona oppimisen pedagogiikkaa, ja lapset oppivat elämyksellisesti ympäristöasioista. Lisäksi valtaosa luonto- ja ympäristökouluista järjestää täydennyskoulutuksia kasvattajille ja opettajille.

Valtaosa luonto- ja ympäristökouluista toimii osana kuntien hallintoa joko opetustoimen tai ympäristötoimen (myös nuorisotoimi, eläintarha, museo) alaisuudessa.

Luontokoulujen palveluita tuottaa myös yhdistyksiä ja yksityisiä yrityksiä, mutta myös niiden tulot tulevat pääosin julkisista varoista kuntien kanssa tehtyjen sopimuksien mukaan. Luonto- ja ympäristökoulutoiminta on vahvasti opetussuunnitelmaan tai varhaiskastvatussuunnitelmaan sidottua, ja siihen osallistutaan koulu- tai varhaiskasvatusryhmien kanssa – eikä kouluun tai varhaiskasvatukseen liittyvästä opetuksesta voi periä maksua lapsilta tai heidän vanhemmiltaan.

Tässä muutamia vuosien varrella tehtyjä tiedostoja luontokoulun perustamisen tueksi:

Lisää tietoa luonto- ja ympäristökoulukoulutoiminnasta löydät näiltä verkkosivuilta.