LYKE tarjoaa luonto- ja ympäristökoulutoimintaa

Korento_IMG_6160Luonto- tai ympäristökoulutoiminnalla tarkoitetaan varhaiskasvatusryhmille ja/tai kouluille tarjottavia ohjelmapalveluita, joiden tavoitteena on edistää ekologisesti kestävää tulevaisuutta. Ohjelmakokonaisuudet kestävät vähintään tunnin, yleisimmin usean tunnin kerrallaan. Ohjelmakokonaisuuksiin pääsee osallistumaan julkisen haun, varauksen tai ilmoittautumisen kautta, eli toiminta on suunnattu laajemmalle alueelle kuin esimerkiksi yhdelle koululle. Luonto- tai ympäristökoulutoimintaan voi kuulua myös koulutuksia kasvattajille ja opettajille sekä tukea koulun kestävän kehityksen työhön. Oppimisympäristönä on luonto tai muut toiminnallisen ympäristökasvatuksen mahdollistavat toimintaympäristöt. Toiminnassa korostetaan ympäristökasvatuksen pedagogista osaamista sekä kokemuksellista, elämyksellistä ja/tai tutkivaa oppimista.

Kaikki LYKE-verkoston jäsenet tarjoavat säännöllistä luonto- tai ympäristökoulutoimintaa lapsi- ja nuorisoryhmille, varhaiskasvatusyksiköille ja/tai kouluille.

Jotta toimija voi kuulua LYKE-verkostoon, sen täytyy täyttää sertifioinnin kriteerit tai tavoitella niiden täyttämistä. Sertifioinnin kriteerit