Liity LYKE-verkostoon ja hae sertifiointia

Toivomme että mukaamme LYKE-verkostoon liittyvät kaikki tahot, jotka tarjoavat tukipalveluja kouluille ja varhaiskasvatusyksiköille luonto- ja ympäristökasvatukseen ja kestävän elämäntavan kasvatukseen liittyen. Pyrimme laajentamaan verkostoa niin, että jokaisella koululla ja varhaiskasvatusyksiköllä on mahdollisuus saada toimintaansa tukea.

LYKE-verkostoa hallinnoi Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry (eli LYKKY), joka päättää LYKE-verkostoon liittyvistä asioista ja saa esimerkiksi rahoitusta verkoston koordinointiin. Liiton varsinaisia jäseniä voivat olla LYKE-verkostoon kuuluvat toimijat ja niiden henkilökunta (yhdistyksen jäseniltä vaaditaan toimipisteen sertifiointi), ja nämä osallistuvat päätöksentekoon. Liitossa voi olla myös tuki- ja koejäseniä, joilla ei ole äänioikeutta ja joilta ei vaadita sertifiointia. Lisätietoa LYKKYstä ja LYKEstä

Haemme LYKE-verkoston jäsenyyttä, ja/ tai tavoittelemme sertifiointia

toimintakeskukseksi

kehittämiskeskukseksi

Haemme LYKE-verkoston jäsenyyden lisäksi myös Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton jäsenyyttä (hakijan on oltava oikeustoimikelpoinen)

 

1. Yhteystiedot

Toimipisteen nimi suomeksi

Toimipisteen nimi ruotsiksi

Toimipisteen katuosoite (sijainti)

Postinumero

Postitoimipaikka

Toimintamme on kiertävää luonto/ympäristökoulutoimintaa, eikä meillä ole toimipistettä

Toimipisteen postiosoite, jos eri kuin käyntiosoite:
Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Yleinen sähköpostiosoite

Yleinen sähköposti liitetään postituslistalle

Kotisivu

Vastaajan nimi

Vastaajan titteli

Vastaajan sähköposti

Vastaaja on LYKE-yhteyshenkilö myös jatkossa, toimipisteen edustaja kokouksissa  ja liitetään LYKE-postituslistalle

Muu yhteyshenkilö

Muun yhteyshenkilön titteli

Muun yhteyshenkilön sähköposti (liitetään LYKE-postituslistalle)

 

2. Laskutustiedot

Vuonna 2018 LYKE-verkostomaksu on 130 euroa. Mikäli taho liittyy Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton jäseneksi (jäsenmaksu 130 euroa vuonna 2018), jäsenmaksu korvaa LYKE-verkostomaksun.

Lasku lähetetään

paperilaskuna postissa

sähköpostissa yhteyshenkilölle

verkkolaskuna

Laskuun merkittävä laskutusosoite, jos eri kuin postiosoite:

Laskutettavan nimi

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Y-tunnus

Verkkolaskuosoite

Välittäjän tunnus

 

3. LYKE-verkostoon kuulumisen perusedellytykset

LYKE-verkostoon kuulumisen edellytyksenä on, että toimipiste tarjoaa säännöllistä luonto- tai ympäristökoulutoimintaa lapsi- ja nuorisoryhmille, varhaiskasvatusyksiköille ja/tai kouluille.

Toimipiste tarjoaa säännöllisesti luonto- tai ympäristökoulutoimintaa.

Toiminta sisältää:

Toimintaa varhaiskasvatusyksiköille

Toimintaa alakouluille (1.-6. lk)

Toimintaa yläkouluille (7.-10. lk)

Toimintaa muille opiskelijaryhmille (lukiot, ammattikoulut, muut oppilaitokset)

Toimintaa muille lapsi- tai nuorisoryhmille (esim. harrastustoiminta)

Koulutuksia opettajilla ja/ tai muille kasvattajille

Näyttelyitä, joissa varhaiskasvatus- ja/tai kouluryhmät voivat vierailla

Vuokrattavia välineitä varhaiskasvatukselle ja/tai kouluille

Leirikoulutoimintaa

Toimipisteen toiminta on kokonaisuudessaan luonto- tai ympäristökoulutoimintaa

Toimipisteellä on muutakin kuin luonto- ja ympäristökoulutoimintaa

Kuvaa toimintaa omin sanoin mahdollisimman konkreettisesti: Mitä ryhmien kanssa tehdään käytännössä?

4. Pedagogiikka

Tarjotut ohjelmat sisältävät toiminnallisuutta, tutkivaa oppimista, elämyksellisyyttä ja/tai kokemuksellisia elementtejä.

Ohjelmia toteutetaan luonnossa tai muissa toiminnallisen ympäristökasvatuksen mahdollistavissa toimintaympäristöissä.

Toimipisteessä on tutustuttu vierailevien ryhmien opetussuunnitelmiin tai varhaiskasvatussuunnitelmiin, ja ne on otettu huomioon ohjelmia suunniteltaessa.

Asiakkailta kerätään palautetta, joka otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä.

Lisätietoja pedagogiikasta:

5. Kestävät toimintatavat

Jätteet lajitellaan eri jätejakeisiin toimipisteissä

Sähköenergian kulutukseen on kiinnitetty huomiota

Lämpöenergian kulutukseen on kiinnitetty huomiota

Asiakkaita kannustetaan kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käyttöön

Veden kulutukseen on kiinnitetty huomiota

Hankintoja mietitään kestävyyden näkökulmasta (mm. ekokogisien näkökulmien huomioiminen, ei kertakäyttötuotteita)

Asiakkaita kannustetaan kestävien ruokavalintojen tekoon eväiden tai muun ohjelmaan liittyvän ruokailun suhteen

Lisätietoja kestävistä toimintatavoista:

6. Henkilökunta

Toimipisteellä on vakituista, ympärivuotista henkilökuntaa, jonka tehtäviin kuuluu luonto- ja ympäristökasvatus

Henkilökunnalla on kasvatukseen liittyvää koulutusta

Henkilökunnalla on luontoon tai ympäristöön liittyvää koulutusta

Henkilökuntaan kuuluu henkilö, jolla on ympäristökasvattajan koulutusohjelman edellyttämät tiedot ja taidot

Seuraavat henkilöt halutaan kirjattavaksi luonto- ja ympäristökasvatushenkilökuntaan (titteli, nimi, koulutus):

Seuraavat henkilökunnan sähköpostiosoitteet jo edellä mainittujen lisäksi halutaan liitettäväksi LYKE-postituslistalle (erota sähköpostiosoitteet pilkulla ja välilyönnillä):

Lisätietoja henkilökunnasta:

 

7. Muuta tiedotettavaa

Lisätietoja hakemukseen liittyen:

Mikäli haette toimintakeskukseksi, voit lähettää lomakkeen nyt. Mikäli haette kehittämiskeskukseksi, vastatkaa vielä loppuihin kysymyksiin.

 

8. Kehittämiskeskukseksi sertifioitavilta vaadittavat lisätiedot

Toimija on oman toiminnan lisäksi laajemmin mukana oman alueensa ympäristökasvatuksen tukemisessa ja kehittämisessä.

Millä lailla?

Toimipiste on Vihreä lippu -edistäjä

Toimipiste osallistuu oman alueensa ympäristökasvatusverkoston toimintaan.

Henkilökunta kehittää osaamistaan osallistumalla säännöllisesti täydennyskoulutuksiin.

Lisätietoja liittyen kehittämiskeskuksen kriteereihin: