Asiakasmääräkysely

Tällä kyselyllä kartoitetaan luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkoston eli LYKE-verkoston kävijämääriä. Lisäksi kysymme muutamaa muuta ajankohtaista asiaa. Metsähallituksen toimipisteet huom: LYKE saa kävijämäärät suoraan metsähallituksen tilastoista, mutta toivomme myös Metsähallituksen toimipisteiden vastaavan muihin lomakkeen kysymyksiin.

Vastaathan perjantaihin 22.1.2017 mennessä.

Vinkkejä:

 • Kirjatkaa VAIN luonto- ja ympäristökasvatukseen osallistuneiden asiakkaiden osuus (koskee lähinnä leirikoulutoimintaa).
 • Lue lomake läpi ennen vastaamista, jotta voitte varata tiedot sataville.
 • Jos et saa täytettyä koko lomaketta kerralla, voit lähettää osittain täytetyn (lähetä nappi on lomakkeen lopussa) ja täyttää loput seuraavalla kerralla (taho, sähköpostiosoite ja vastaajan nimi kirjoitetaan joaiseen lomakkeeseen)
 • Saat lähettämistäsi tiedoista yhteenvedon sähköpostiisi.
 • Jos työmäärä on liian suuri, täyttäkää ne osat, jotka voitte kohtuudella selvittää.

1. Vastaajan tiedot

Toimipisteen nimi suomeksi

Toimipisteen nimi ruotsiksi

Vastaajan nimi

Vastaajan sähköposti

2. Asiakaskäynnit

 • Punaisella pohjalla olevat kohdat on tärkeintä täyttää.
 • Asiakaskäynteihin lasketaan jokainen ohjelmaan osallistunut jokaisella kerralla erikseen, esim. jos 20 oppilasta on osallistunut ohjelmaan 4 kertaa, asiakaskäyntejä on 80.
 • Ryhmien määrään lasketaan esimerkiksi jokainen kummiryhmien käynti erikseen.
 • Asiakaskäynteihin lasketaan sekä lapset/ nuoret että mukana olevat aikuiset. Jos pystytte erittelemään aikuiset, ne voi laittaa ko. sarakkeeseen.
 • Muilla nuorisoryhmillä tarkoitetaan esim. lukioiden, ammattikoulujen ja muiden oppilaitosten, partioryhmien tai muiden harrastusryhmien vierailuja.
 • Jos luokittelu ei sovi tilastointijärjestelmäänne joltain osin, käytä kohtaa "muu luokittelu, mikä" tai selvitä asiaa lomakkeen lopussa "6. Muuta viestittävää" -kohdassa.
ohjelman kesto
vähintään 1 mutta alle
4 oppituntia a 45 min
ohjelman kesto
vähintään 4 oppituntia
a 45 min
Yhteensä Aikuisten määrä edellisestä
Varhaiskasvatus
asiakaskäyntejä
Varhaiskasvatus
ryhmien määrä
Alakoulu
1.-6. lk
asiakaskäyntejä
Alakoulu
1.-6. lk
ryhmien määrä
Yläkoulu
7.-10 lk
asiakaskäyntejä
Yläkoulu 7.-10 lk
ryhmien määrä
Muu nuorisoryhmä
asiakaskäyntejä
Muu nuorisoryhmä
ryhmien määrä
Aikuiskoulutus
kasvattajille
koulutukseen osallistuneet
Aikuiskoulutus
kasvattajille
koulutusten määrä
Asiakaskäyntejä
muu luokittelu
mikä
Ryhmien määrä
muu luokittelu
mikä
Kaikki asiakaskäynnit
yhteensä
Kaikkien ryhmien määrä
yhteensä

 

Jos edellä mainittuihin sisältyy muiden LYKE-toimijoiden tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä toteutettuja tapahtumia tms., voit eritellä niitä tässä, jotta vältetään kaksinkertainen kirjaus tilastoihin:

Asiakaskäyntien määrä perustuu
tarkkaan tilastoon
arvioon

Ryhmien määrä perustuu
tarkkaan tilastoon
arvioon

Jos teillä on kummiryhmiä, kuinka monta eri ryhmää LUKUVUODEN 2016-2017 aikana? (Kummiryhmä= ryhmä joka osallistuu toimintaan monta kertaa saman vuoden aikana)
Kuinka monta kertaa yksi kummiryhmä keskimäärin osallistuu LUKUVUODEN 2016-2017 aikana toimintaan?

4. Tiedot metsäopetuksesta Suomen Metsäyhdistykselle

Välitämme Suomen Metsäyhdistykselle tietoa toteutuneista metsään liittyvistä asiakaskäynneistä (=ohjelma toteutettiin metsässä tai ohjelman sisältö liittyy metsään tai metsäluontoon), josta puolestaan luvut menevät maa- ja metsätalousministeriön tilastoon. Jos olet ilmoittanut tiedon muuta kautta Suomen Metsäyhdistykselle, älä ilmoita lukua, jottei käyntejä lasketa kahteen kertaan.

Arvio asiakaskäynneistä metsäopetuksessa 2016:

Määrä perustuu tarkkaan tilastoon

Määrä perustuu arvioon

5. Muita tietoja

Samalla kysymme paria ajankohtaista asiaa liittyen toimintaanne.

Yksikömme perustehtävä on tarjota opetusta ulkona luonnossa ympäri vuoden.
Yksikömme perustehtävä on tarjota opetusta ympäristökysymyksiin liittyen toiminnallisesti.
Yksikkömme perustehtävä on joku muu, mikä?

Toiveet koulutuspäivälle 17.3.2017

LYKE-verkostolaisille järjestetään koulutuspäivä 17.3.2017 Tampereella. Samana päivänä pidetään myös kevätkokous. Koulutuspäivän teema on vielä avoin. Mikä aihe houkuttelisi sinut Tampereelle?
Ulkoensiapu
Kevätseuranta-ohjelman tekeminen yhdessä
Talvi-ohjelman tekeminen yhdessä
Metsä-ohjelman tekeminen yhdessä
Ohjelman tekeminen yhdessä varhaiskasvatuksen ja koulujen Luonnon päivää 17.5. varten
Joku muu aihe
Meiltä ei tule osallistujia koulutukseen

Jos vastasit "Joku muu aihe", mikä?

Muuta koulutuspäivään liittyen:

Tulevaisuuden näkymät

Miltä tulevaisuudennäkymänne vaikuttavat?

Toimintamme todennäköisesti laajenee
Toimintamme laajuus todennäköisesti pysyy ennallaan
Toimintamme tulee todennäköisesti supistumaan
En osaa sanoa

Kohdistuuko toimintaanne uhkia?

Pelkään toimintaamme kohdistuvan uhkia tulevaisuudessa
Suhtaudun tulevaisuuteen luottavaisesti
Olen hyvin epävarma tulevaisuuden suhteen
En osaa sanoa

Lisätietoa tulevaisuudesta ja uhkista:

Toiveet ja odotukset Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton palveluiden kehittämiseksi (kts. LYKEn palvelut verkoston jäsenille):

Tiedot näkyvyydestä mediassa

Onko toimipisteestänne ollut juttuja mediassa vuonna 2016 liittyen luonto- ja ympäristökasvatustoimintaan (lehdissä, radiossa tms)? Jos niin missä?

Mahdolliset linkit juttuihin

Voit halutessasi skannata ja liittää juttuja myös pdf-liitteenä (max. 2MB)

Järjestätkö luonnon päivän tapahtuman?

Sukella talveen 4.2.2017Luonnon päivä kouluille ja päiväkodeille 17.5.2017Villiinny keväästä 20.5.2017Rakastu kesäyöhön 17.6.2017Juhli luontoa 26.8.2017

6. Muuta viestittävää

Muuta viestiä asiaan liittyen

7. Lähetys

Hyväksyn että yllä olevaa tietoa käytetään tutkimustarkoituksiin. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaan.