Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Naturskolans verksamhet riktar sig till småbarnspedagogiken, förskolan och grundläggande utbildningen i Åboland. Naturskolan arrangerar naturskoldagar i Åbo, S:t Karins, Kimitoön, Pargas och Salo. Under naturskoldagen lär sig eleverna med hela kroppen och alla sinnen medan lärare och gruppens vuxna får inspiration och stöd för fortsatt uteundervisning. Naturskolans undervisning baserar sig på de lokala läroplanerna och planerna för småbarnspedagogiken. Som lärmiljö fungerar den egna närmiljön och skärgårdsnaturen. Naturskolläraren åker runt till skolorna och daghemmen för att ha hand om naturskoldagens undervisning i skolans eller daghemmets närmiljö. Naturskoldagen kan också arrangeras på en annan plats dit gruppen tar sig med transport. Naturskolan ordnar också kurser för pedagoger.

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.