Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Kestävän kehityksen suunnitelma ja ohjelma, ympäristöryhmä

Kestävän kehityksen suunnitelma mainitaan opetussuunnitelmassa paikallisten opetussuunnitelmien laadinnan yhteydessä. On säädetty, että opetussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon paikalliset suunnitelmat kuten kestävän kehityksen suunnitelma (s. 10). Opetuksen järjestäjä eli käytännössä pääosin kunta päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa, mitkä ovat ne paikalliset suunnitelmat, kuten kestävän kehityksen ohjelma, jotka täydentävät ja toteuttavat opetussuunnitelmaa (s. 12). Myöhemmin täsmennetään, että paikallisissa opetussuunnitelmissa perusopetuksen tehtävää voidaan konkretisoida ja toteuttaa myös opetussuunnitelmaa täydentävien suunnitelmien kuten esimerkiksi kestävän kehityksen ohjelman avulla, joista tulee tällöin maininta opetussuunnitelmaan (s. 25).

Voidaan tulkita, että koulun ympäristöryhmään tai Vihreä Lippu- toimintaan viitataan toimintakulttuurin yhteydessä. Osallisuus ja demokraattinen toiminta -kappaleessa toimintamuodot kuten kestävän kehityksen toiminnat täydentävät oppilaskuntatoimintaa (s.28). Lisäksi koulun ympäristöryhmään tai Vihreä Lippu- toimintaan voidaan liittää yläkoulun laaja-alaiseen osaamiskokonaisuuden ”Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen” (L7) esimerkki ympäristötoiminnasta yhtenä yhteiskuntaa rakentavan osallistumisen keinona, josta oppilaat saavat tietoja ja kokemuksia (s. 285).

 

SUORAT LAINAUKSET

LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA

  • Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet
  • Laadinnassa otetaan huomioon muut paikalliset suunnitelmat kuten (…) mahdollinen kestävän kehityksen tai kulttuurikasvatuksen suunnitelma. (s. 10)

1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut

  • Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa opetussuunnitelman laadintaan ja kehittämiseen liittyvät asiat: (…) – mitkä ovat ne paikalliset suunnitelmat ja ohjelmat, jotka täydentävät ja toteuttavat opetussuunnitelmaa (esimerkiksi (…) kestävän kehityksen ohjelma) (s. 12)

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET

3.4 Paikallisesti päätettävät asiat

  • Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa

– mitkä ovat paikalliset, perusopetuksen tehtävää mahdollisesti täydentävät ja käytännön toteuttamista ilmentävät näkökohdat (muilta osin tehtäväkuvauksessa opetussuunnitelman perusteiden tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan; tehtävää voidaan konkretisoida ja toteuttaa myös opetussuunnitelmaa täydentävien suunnitelmien kuten esimerkiksi kestävän kehityksen ohjelman tai kulttuurikasvatussuunnitelman avulla, joista tulee tällöin maininta opetussuunnitelmaan) (s. 25)

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI

4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet

Osallisuus ja demokraattinen toiminta

  • Oppilaskuntatoiminta tarjoaa yhden tärkeän väylän oppilaiden osallistumiselle. Muut toimintamuodot kuten tukioppilas- ja kummitoiminta, vapaaehtoistyö tai erilaiset kestävän kehityksen toiminnat täydentävät sitä. (s.28)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Oppilaat saavat tietoja ja kokemuksia yhteiskuntaa rakentavan osallistumisen keinoista ja muodoista kuten tukioppilastoiminnasta, ympäristötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä tai median, taide-elämän, julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden kautta vaikuttamisesta. (s. 285)

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.