Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Ekososiaalinen sivistys

Ekososiaalinen sivistys on opetussuunnitelmassa täysin uusi käsite. Ekososiaalisesta sivistyksestä puhutaan perusopetuksen arvoperustassa, ja ekososiaalinen sivistys nostetaan välttämättömäksi kestävän kehityksen rinnalle. Ekososiaalista sivistystä määritellään seuraavasti: ”Ekososiaalisen sivistyksen johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä sekä samalla rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle kiertotaloudelle. Ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä pyrkimystä toimia kestävästi.” (s.16.)
Ekososiaalinen sivistys tuodaan esille myös toimintakulttuurin yhteydessä: toivoa hyvästä tulevaisuudesta rakennetaan luomalla osaamisperustaa ekososiaaliselle sivistykselle (s. 29). Oppiaineista ekososiaalinen sivistys mainitaan vain yläkoulun uskonnossa Hyvä elämä –sisältöaluessa yhtenä käsiteltävänä aiheena (s. 405).

SUORAT LAINAUKSET

LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA, 2.2 Perusopetuksen arvoperusta, Kestävän elämäntavan välttämättömyys
• Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen. (…) Ekososiaalisen sivistyksen johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä sekä samalla rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle kiertotaloudelle. Ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä pyrkimystä toimia kestävästi. (s.16)
LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI, 4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet, Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen
• Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta luomalla osaamisperustaa ekososiaaliselle sivistykselle. (s. 29)
LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.10 USKONTO
• S3 Hyvä elämä: (…) Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa (s. 405)

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.