Mappa – Tukimateriaalia kestävän kehityksen kasvatukseen sekä ympäristökasvatukseen

mappa

MISTÄ HANKKEESSA ON KYSE?

Kestävän kehityksen kasvatuksen sekä ympäristökasvatuksen materiaalipankki MAPPA avattiin lokakuussa 2014 osoitteessa www.mappa.fi. MAPPA toimii tukena ja työkaluna mm. kouluille, päiväkodeille, luonto- ja ympäristökouluille sekä järjestöille opetuksen ja ohjelman suunnittelussa. Tarve palvelulle on ollut olemassa jo pitkään, koska materiaalien etsiminen on koettu hankalaksi ja aikaavieväksi johtuen internetin materiaalipaljoudesta ja sen hajanaisuudesta. MAPPA kokoaa eri toimijoiden materiaalit yhteen. Tukea kestävän kehityksen kasvatukseen kouluissa tarvitaan jatkossa yhä enemmän, koska uusi vuoden 2016 valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelma nostaa kestävän kehityksen entistä merkittävämpään roolin kaikessa opetuksessa.

MAPPA-sivustolta löytyvän tiedonsiirtolomakkeen avulla ympäristökasvatustahot voivat lisätä materiaaliensa kuvailutietoja MAPPA-tietokantaan, jolloin ne on mahdollista löytää hakupalvelun kautta. Tunnukset materiaalin lisäämiseen voi tilata täältä. Hakupalvelu on mahdollista sisällyttää myös tahojen omille internetsivuille, jolloin haun kautta voi löytää tietoa sekä tahon omilta sivuilta että laajemmin koko MAPPA:sta. Ohjeet hakupalvelun lisäämisestä omille sivuille löydät kirjautuessasi palveluun. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa mahdollisimman moni ympäristökasvatusmateriaalia tuottava taho lisäisi materiaalinsa  MAPPA:an, jolloin ne olisivat helposti kaikkien löydettävissä ja hyödynnettävissä!

Hanke on kaksiosainen ja nyt on meneillään toinen hankevaihe, joka kestää toukokuun 2015 loppuun saakka.

KETKÄ OVAT MUKANA?

Hankekumppaneita tällä hetkellä ovat: RecIT Solutions Oy, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Ekokumppanit Oy/Ympäristötietokeskus Moreenia, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura ry, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry, Suomen Metsäyhdistys ry, Lasten ja nuorten puutarhayhdistys, GAP Finland – Kestävän elämäntavan yhdistys ry/Ekotiimi, YLE Oppiminen, Metsähallituksen Luontopalvelut, Suomen nuorisokeskusyhdistys ry – Seikkailukasvatusverkosto.

Lisätietoja hankkeesta: Milla Hämäläinen Projektipäällikkö milla.hamalainen(ät)luontokoulut.fi 046 5888031