Kokemuksellista, elämyksellistä ja tutkivaa oppimista koulujen lähiluonnossa

ekopakubanneri


– Lahden ja Jyväskylän kaupunkien kehittämishanke 2013-2014
– Koordinointi: Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
– tavoitteena saada Ekopakusta kiertävän luontokoulun kansallinen malli
– rahoitus OPH:lta oppimisympäristöjen kehittämiseen
– on osa luonto- ja ympäristökasvatuksen LYKE-tukiverkoston kehittämissuunnitelmaa

Ekopakun esittelyvideo suomeksi http://youtu.be/vaSu5Cj3utM

Ekopakun esittelyvideo englanniksi http://youtu.be/wX8K9tOTn0w

Teippaus-kylki           ekopaku

Lisätietoja:

www.ekopaku.fi

Maija Ihantola, suunnittelija
p. 041-5368232
maija.ihantola (ät)luontokoulut.fi

Ekopaku-hankkeessa syntynyttä

Hankkeen toimintasuunnitelma
Ekopaku – tilaratkaisut ympäristökasvatuksen tarpeisiin -LAMK
Selvitystyö tarkoitukseen sopivimmasta ympäristöystävällisestä ja taloudellisesta vaihtoehdosta ekopaku-konseptin autoksi -TAMK 2013