Mikä LYKE

Luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkosto LYKE on rakentunut luonto- ja ympäristökoulujen verkoston ympärille. Mukaan on liittynyt muita ympäristö- ja luontokasvatusta tukevia toimijoita: Metsähallituksen luontokeskuksia, nuorisokeskuksia, leirikoulukeskuksia ja muita vastaavaa toimintaa tarjoavia tahoja. Toiminnan tarkoituksena on tukea varhaiskasvatusta ja perusopetusta luonto- ja ympäristökasvatuksessa sekä kestävän elämäntavan kysymyksissä. LYKE-toimijat tarjoavat luonto- ja ympäristökoulupäiviä ja –tuokioita lapsille ja nuorille sekä koulutuksia kasvattajille ja opettajille. Verkostoa koordinoi Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto.

LYKE kattaa jo koko Suomen. Mukana on liki kuusikymmentä luonto- ja ympäristökoulua, nuorisokeskusta, luontokeskusta, leirikoulukeskusta ja muuta toimijaa, jotka kaikki tarjoavat luonto- ja ympäristökasvatusohjelmia päivähoitoon ja kouluille. Toimintaa kehitetään koko ajan mm. sertifioinnin, vertaisauditoinnin ja koulutustapaamisten kautta.

Vuosittain ryhmiä otetaan vastaan n. 7 500 ja käyntejä kertyy noin 190 000. Tavoitteena on, että lopulta jokainen päiväkoti ja koulu saisi tukea luonto- ja ympäristökasvatuksessa sekä kasvatuksessa kestävään elämäntapaan.

Lisätietoja: LYKE-tukiverkosto_ja_strategiat