Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton toiminnanjohtaja TaM Niina Mykrä tutkii väitöskirjassaan, kuinka kouluja ohjataan ekologisesti kestävän kehityksen edistämiseen

Pitkän linjan ympäristökasvattaja TaM Niina Mykrä tarttuu väitöskirjassaan suureen aiheeseen: miten koulu voi ratkaista maapalloa raastavia ihmiskunnan pirullisia ympäristöongelmia, kuten ilmaston lämpenemistä ja lajikatoa. Väitöskirja tarkastetaan Tampereen yliopistossa 9.4.2021. 

Väitöskirjassaan Mykrä selvitti, miten kouluja ohjataan ekologisesti kestävän kehityksen edistämiseen. Koulua koskevia strategioita, suunnitelmia ja päätöksiä on satamäärin, ja monissa kestävä kehitys nostetaan koulun tehtäväksi. Opetussuunnitelma keskeisenä asiakirjana linjaa kestävän tulevaisuuden merkittäväksi peruskoulun tavoitteeksi, ja säätää että kestävyysnäkökulmat on otettava huomioon kaikessa koulun toiminnassa. Monien oppiaineiden sisällöissä ympäristönäkökulmat jäävät kuitenkin varsin vähäiselle huomiolle 

Koulun arjessa jotkut opettajat liittävät taitavasti erilaisia ympäristönäkökulmia eri oppiaineiden opetukseen, osalle taas jätteiden lajittelu on ainoa koulun arjessa esiin nouseva ympäristökysymys.  

 — Oppilaat ovat eriarvoisessa asemassa, kun kaikki opettajat eivät hahmota, että jokaisella oppiaineella on ympäristöasioissa oma ainutlaatuinen tehtävänsä. Valitettavasti monien aineiden opetussuunnitelmat jättävät ekologisen kestävyyden näkökulmien konkretisoinnin opettajan oman oivalluksen varaan, Mykrä sanoo. 

 Mitä opettajat sitten itse toivovat työnsä tueksi? Opetusmateriaaleja, selviää tutkimuksesta. 

– Ympäristökasvatusmateriaaleista ei kuitenkaan ole puutetta, toteaa Mykrä. 

Lukuisat eri järjestöt ja muut toimijat tuottavat laadukkaita maksuttomia materiaaleja, ja ne voi helposti löytää esimerkiksi MAPPA.fi -palvelusta, joka on Suomen kattavin ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki. Olennaista olisikin siirtyä yksittäisistä materiaaleista kohti kokonaisuuksien hahmottamista. Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi eri oppiaineita yhdistelevien monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamista nykyistä useammin ympäristökysymysten ympärille.  

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton toiminnanjohtajana Niina Mykrä on ollut perustamassa merkittäviä valtakunnallisia verkostoja ja palveluita, jotka tarjoavat kouluille tukea kestävän elämäntavan opettamiseen sekä ulkona oppimiseen. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on ollut perustamassa Tampereen luontokoulu Korentoa, joka tarjoaa tukea ympäristökasvatukseen kunnan kouluille ja päiväkodeille. 

 

Niina Mykrän väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1878-9 

Yleisön on mahdollista seurata väitöstä perjantaina 9.4.2021 klo 12 alkaen etäyhteyden kautta: https://tuni.zoom.us/j/65385234494 

Yliopiston väitöstiedote: https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/niina-mykra-peruskoulu-rakentaa-kestavaa-tulevaisuutta-haasteiden-ja-mahdollisuuksien  

Haastattelupyynnöt: Niina Mykrä, niina.mykra@luontokoulut.fi, p. 044 700 2505

 

Lisätietoja: 

Niina Mykrän ura alkoi kuvaamataidon opettajan ja ympäristövastaavan tehtävissä Kaukajärven koulussa vuonna 1993. Sieltä hän siirtyi vuonna 2002 edistämään ympäristökasvatusta kuntatasolla Tampereen luontokoulu Korentoon. Vuonna 2010 hänelle avautui mahdollisuus valtakunnalliseen ympäristökasvatusvaikuttamiseen Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitossa toiminnanjohtajana. 

 Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto koordinoi ja kehittää 1) LYKE-verkostoa, johon kuuluu yli 50 ympäristökasvatuksen tukipalveluja tuottavaa toimipistettä ympäri Suomen, 2) ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalien hakupalvelua MAPPA.fi sekä 3) ulkona oppimisen suurtapahtumaa ULOS–UT–OUT. luontokoulut.fi  | mappa.fi  | ulos2021.fi 

Muokattu 9.4.2021 klo 10:42: Otsikkoon täsmennetty, että Niina Mykrä toimii Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton toiminnan johtajana.

Muokattu 9.4.2021 klo 12:25: etäyhteyden linkki päivitetty.

Linnut viestintuojina: Retki opettajille Hangon lintuasemalle

Linnut viestintuojina: Retki opettajille Hangon lintuasemalle

Linnut viestintuojina -hankkeessa järjestetään maksuton koulutusretki Hangon lintuasemalle opettajille ja kasvattajille. Koulutuksen ajankohta on 21.9.2023. Pääset tutustumaan lintujen havainnointiin, rengastamiseen ja tutkimukseen Suomen johtavien asiantuntijoiden...

lue lisää
Kasviosta kansalaistiedettä – iNaturalist opetuskäytössä

Kasviosta kansalaistiedettä – iNaturalist opetuskäytössä

"Kasviosta kansalaistiedettä" -hankkessa yhdistettiin toiminnallinen luonnossa oppimisen kansalaishavainnointiin ja avoimeen ympäristötietoon. Avointa tietoa käyttämällä sekä tuottamalla innostetaan ihmisiä kiinnostumaan omasta ympäristöstään, vaikutetaan biosfääriä...

lue lisää
MAPPAssa on uusi OPS-työkalu

MAPPAssa on uusi OPS-työkalu

MAPPA.fi  on uudistunut ja saanut samalla myös uuden työkalun opetuksen suunnittelun tueksi! OPS-työkalun avulla MAPPAn sisältöjä voidaan luokitella nyt perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. Uuden luokituksen myötä käyttäjät löytävät...

lue lisää

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.