Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Luonnossa opettamisen vaikutukset oppilaisiin ja opettajiin

Vantaan luontokoulun opettaja Olli Vidingin tiivistelmä 12.6.2019 Haltian luontokeskuksessa pidetyn Nanol-seminaarin esityksestä.

Sue White and Alun Morgan: Getting naturally connected: Nurturing children’s affinity to Nature

Tutkimuksen kohde

Sue Whiten ja  Alun Morganin Peninsula Research in Outdoor Learning- tutkimus ulko-opetuksesta Lounais-Englannissa, Englannin Plymouthin yliopistossa, tutki nelivuotisessa tutkimuksessa 2012-2016 ulkona opettamisen vaikutuksia. Mukana oli 125 koulua, 2 531 opettajaa, 2 492 muuta opetushenkilökuntaan kuuluvaa ja 40 434 oppilasta. Tutkimuksessa käytettiin materiaalia 3 083:sta kyselystä ja 356:sta haastattelusta, sekä muuta tutkimuksessa kerättyä tietoa. Hankkeen tuloksia:

Muutokset opetustavoissa

Tilastollisesti merkittävä nousu koulujen ulko-opetuksessa käyttämässä ajassa. Vaikutus myös säilyi. Ulko-opetusta käytettiin koko opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa, etenkin keskeisissä aineissa äidinkielessä, matematiikassa ja luonnontieteissä.

Vaikutukset oppilaisiin

Opetustunnit miellyttävämpiä 95%
Suurempi ymmärrys luonnosta 94%
Parantaa sosiaalisia taitoja 93%
Oppilaat sitoutuvat oppimiseen 92%
Parantaa terveyttä ja hyvinvointia 92%
Positiivinen vaikutus käytökseen 92%

Positiiviset vaikutukset opettajiin

Opetustapoihin 79%
Terveys ja hyvinvointi 72%
Työtyytyväisyys 69%
Ammatillinen kehitys 69%

Vaikutuksista oppilaisiin ja opetuskohteista löytyy enemmän alkuperäisestä esityksestä. Tutkimus tehtiin matalilla kustannuksilla, kohteet olivat kävelyetäisyydellä ja koulujen osalta ”kulut alittivat kahviin ja teehen käytetyt kulut”.

Sue White and Alun Morganin esitys Haltian luontokeskuksessa 12.6.2019 kokonaisuudessaan: https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/386691821/51edbf13a0936050356022dc840770f6/NANOL_Finland_June_2019___Padlet_SueWaite___AlunMorgan.pdf  ja liitteenä. Mukana liitteessä on myös toinen tutkimus.

Tutkimuksen sivut https://www.plymouth.ac.uk/research/peninsula-research-in-outdoor-learning

Sivuilla on myös selkeä opas, miksi kannattaa panostaa ulkona opettamiseen https://www.plymouth.ac.uk/uploads/production/document/path/7/7634/Transforming_Outdoor_Learning_in_Schools_SCN.pdf

Tutkimusaineisto: http://publications.naturalengland.org.uk/publication/6636651036540928

Esityksessä viitattiin myös toiseen tutkimukseen

Miksi yhdistää lapset ja luonto (International survey of expert commentators on OL, (Waite 2017)):

Tukea välittämiseen ja tekoihin toisten ja ympäristön hyväksi 100% (63% kyllä, 37% jossain määrin)

Rohkaisua terveisiin terveellisiin elämäntapoihin 98 % (60% kyllä ja 38% jossain määrin)

Kehitystä kohti sosiaalisia, luottavaisia, ja yhteydessä olevia ihmisiä 98 % (60% kyllä ja 38% jossain määrin)

Edistää itseohjautuvaa ja luovaa oppimista 87% (46% kyllä, 41% jossain määrin)

Tukee vaikuttavaa osallistumista ja yhteistyötä 88% (39% kyllä ja 49% jossain määrin)

Tämä kohta on käännetty suoraan Sue Whiten ja Alun Morganin esityksestä. Googlaamalla löytyi Sue Waiten kirja ja tutkimusartikkeleiden abstrakteja, muttei vapaasti luettavia kokonaisia artikkeleja.

Tämän tiivistelmän laati Olli Viding, Vantaan luontokoulu. Tiivistelmään lisättiin tutkimuksen julkaisusta tieto osallistuneiden koulujen, opettajien ja oppilaiden määristä, sekä tutkittujen määrästä, sekä kommentti kuluista kouluille.

Kuva: Emma Luukkala

LYKE-verkosto tutkii ja keskustelee Ruusupuiston kanssa

LYKE-verkosto tutkii ja keskustelee Ruusupuiston kanssa

Tervetuloa kuulolle Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuuteen 21.9. klo 13-14:30 aiheena koulutuksen rooli ekologisten ja yhteiskunnallisten kriisien ratkaisussa. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä (max. 50) tai on line.  Tiedossa on kiinnostavia...

lue lisää
Kohti kestävää tulevaisuutta

Kohti kestävää tulevaisuutta

Kuntapäättäjä vastaa kasvatuksen ja koulutuksen kestävyydestä Suomi on sitoutunut toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 toimintaohjelmaa, joka painottaa kasvatusta ja koulutusta keskeisinä keinoina edistää kestävää kehitystä. Tavoitteen 4.7:n mukaisesti...

lue lisää
Kestävä koulu -ohjelman aika on nyt!

Kestävä koulu -ohjelman aika on nyt!

LYKE-verkosto edistää Kestävä koulu -ohjelman toteuttamista! Enteet ovat hyvät, mutta emme ole vielä maalissa. Monia hyviä uutisia on: pääsemme esittelemään ohjelmaa opetusministeri Jussi Saravolle keskiviikkona 13.1.2021 , joka jatkaa asian parissa Li Andersonin...

lue lisää

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.