Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

LYKE-verkoston COVID19-turvallisuusohjeet

Päivitetty 13.8.2020: huomioitu THL:n kasvomaskisuositus sekä tarkennettu välineiden puhdistusohjeita (MI)

JOHDANTO

Opetushallituksen keväällä 2020 julkaiseman ohjeen mukaan oppilasryhmille järjestettävät retket lähikohteisiin, luonnossa liikkuminen ja ulkona oppiminen ovat suositeltavia korona-aikana, ja pienimuotoisia luokkaretkiä ja leirikouluja voidaan toteuttaa hygieniaohjeita noudattaen.

LYKE-verkoston tarjoama luonto- ja ympäristökoulutoiminta tarjoaa myös ryhmänsä kanssa toimintaan osallistuvalle opettajalle tai kasvattajalle toimivia malleja ja käytännön vinkkejä ulkona luonnossa tapahtuvasta opetuksesta.

Tämä on Suomen luonto- ja ympäristökoulujen yleinen korona-ajan ohjeistus LYKE-verkostolle, jota kaikkien toimipisteiden edellytetään noudattavan toiminnassaan, kuitenkin soveltaen paikallisiin olosuhteisiin. Ohjeet perustuvat valtionhallinnon ohjeisiin.

Ohjeiden tavoitteena on turvata sekä henkilökunnan että asiakkaidemme turvallisuus koronaepidemian aikana. Seuraamme valtakunnallista tiedotusta ja päivitämme ohjeita sen mukaan.

Nämä reunaehdot huomioiden annetaan opetusta tavoitteena oppilaiden innostuksen, tiedon ja taitojen lisäämiseen luonnosta, luonnontieteistä ja omasta oppimisesta.

ENNEN RYHMÄN SAAPUMISTA

Yleisohjeet henkilökunnalle

 • Emme tee töitä sairaana.
 • Huomioimme muuttuvat olosuhteet ja työtilanteet työpaikan vaarojen arvioinnissa ja tiedotamme niistä.
 • Perehdymme ja perehdytämme mahdolliset muut työntekijät, jotta varmistamme riittävän osaamisen, ja kaikki suojautuvat sekä toimivat ohjeiden mukaisesti.
 • Huolehdimme omasta ja mahdollisten muiden työntekijöiden jaksamisesta sekä fyysisesti että henkisesti poikkeuksellisina aikoina. Huolista ja ahdistuksesta on hyvä keskustella ja riittävä palautuminen varmistaa.
 • Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Toimipistekohtaisesti pohdittavia asioita henkilökunnan suhteen

 • Suojavarusteet
 • Toiminta sairastapauksissa
 • Henkilökunnan sosiaalitilat vs. ryhmät
 • Mikäli toimitaan myös sisällä, henkilökunnan tulee pyrkiä käyttämään eri sisäänkäyntejä kuin ryhmät niissä tiloissa, missä se on mahdollista.
 • Ryhmien käyttämissä tiloissa on ohjeet käsienpesuun, turvaväleihin ja yskimiseen (tulosta THL:n havainnollisia ohjekuvia seinälle täältä)
 • Henkinen jaksaminen ja hyvinvointi

Ennalta ryhmälle annettavat ohjeet

 • Noudatamme toiminnassamme samoja yleisohjeita kuin kouluissa ja päiväkodeissa.
 • Pidä 1-2 m turvaväliä muihin ihmisiin aina, kun se on mahdollista.
 • Jos joudut olemaan lähikontaktissa (alle 1 m), niin vältä siinä tilanteessa keskustelua.
 • Älä kättele tervehtiessä. Hyvän päivän toivotuksen voi antaa hymyillen ja nyökkäämällä.
 • Jos aivastuttaa tai yskittää, pärski nenäliinaan tai hätätapauksessa hihaan, ja pese kädet saman tien.
 • Jos joku aivastaa tai yskii, käännä kasvosi hetkeksi poispäin. Tarjoa  puhdas nenäliina, johon hän voi yskiä tarvittaessa, tai pyydä häntä yskimään hihaansa.
 • Vedä vessa kansi kiinni.
 • Käytä henkilökohtaisia välineitä.
 • Kuuntele henkilöstön ohjeita eri tilanteissa.
 • Ryhmä tuo mukanaan muistiinpanovälineet tai muut merkintään käytetyt välineet. Luonto- tai ympäristökoulu voi myös ohjeistaa etukäteen mahdollisesti tarvittavien papereiden monistamisesta koululla tai päiväkodilla.
 • Riskiryhmille ei suositella osallistumista.

TOIMINTA RYHMIEN KANSSA

Ryhmän kohtaaminen

 • Keskustele ryhmän omista korona-ajan käytännöistä opettajan kanssa etukäteen.
 • Ryhmät kohdataan ulkona, ellei tilanne ehdottomasti toisin vaadi (käytä tarvittaessa kasvomaskia/visiiriä).
 • Opetus tapahtuu ulkona mikäli mahdollista ja etäisyyttä ylläpidetään.
 • Oppilaita muistutetaan korona-ajan käytännöistä eli etäisyyden ylläpitämisestä, hihaan yskimisestä ja käsien pesusta jälleen kouluun palattaessa.
 • Mahdollisuuksien mukaan kädet pestään tullessa, ruokailun yhteydessä ja poistuttaessa (myös ohjaajat!).

Toiminnan aikana

 • Pyritään välttämään lähikontaktia lasten kanssa – jos tarvitsee antaa ensiapua tms. niin hengityssuojain ja suojakäsineet käyttöön.
 • Yli 15-vuotiaat käyttävät kasvomaskeja tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen on mahdotonta.
 • Opetusryhmän kanssa pidetään riittävää etäisyyttä myös muista toiminta-alueella olevista ihmisistä.
 • Turvavälejä suositaan mahdollisuuksien mukaan myös oppilaiden ja oppilasryhmien välillä.
 • Opetusta tukevissa leikeissä ei käytetä oppilaiden kontaktia lisääviä leikkejä.
 • Jos ryhmäläinen sairastuu kesken päivän, hänet pidetään erillään muista ja ollaan yhteydessä huoltajaan, jotta lapsi voidaan hakea kesken päivän pois. Koronavirus-infektion oireita ovat mm. kuiva yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskipu, vatsavaivat ja päänsärky.

Välineiden käsittely

 • Välineet puhdistetaan jokaisen ryhmän jälkeen.
 • Välineet jaetaan oppilaille suoraa kontaktia välttäen sekä suojakäsineitä käyttäen tai huolellisti pestyin puhtain käsin.
 • Jokainen oppilas saa käyttöönsä oman opetusvälineen, eikä välinettä saa vaihtaa toisen oppilaan kanssa.
 • Jos näytteitä kerätään toisen oppilaan kanssa esim. yhteiselle lautaselle, niin vain toinen oppilas käsittelee lautasta.
 • Jos on käytössä välineitä, jotka siirtyvät oppilaalta toiselle, välineet puhdistetaan ennen siirtämistä oppilaalta toiselle.

Evästely

 • Mikäli opetusaikana on oppilaiden evästauko, opetusryhmän oma opettaja muistuttaa koulun tai päiväkodin antamista ohjeista ja käytännöistä eväiden syömisessä.
 • Evästauon alussa ja lopussa pestään kädet saippualla ja kuivataan. Tarvittaessa käytetään koulun omaa desinfiointiainetta tai luontokoulun desinfiointiainetta, mikäli ryhmällä ei ole mukana omaa.

TOIMENPITEET RYHMÄN POISTUMISEN JÄLKEEN

Puhdistustoimet opetuksen jälkeen

Luontokoulun lainaamat, oppilaiden käyttämät välineet puhdistetaan ennen seuraavaa ryhmää. Puhdistaminen voidaan tehdä heikosti emäksisellä yleispuhdistusaineella tai desinfiointiaineella. Välineet myös kuivataan ennen seuraavaa ryhmää. Ennen desinfiointia välineistä suihkutetaan vedellä irtonainen lika. Mikäli asianmukainen puhdistus ei ole mahdollista, tehdään harjoituksia, joissa välineitä ei tarvita.

Siivousta tehostetaan – mm. kosketuspinnat ja ovenkahvat puhdistetaan aina ryhmien välillä.

Tuotevinkkejä puhdistukseen

 • Vantaan luontokoulu on käyttänyt tuotteita Desi  ja At Desinfiointispray niiden käyttöohjeen mukaan. Jälkimmäinen tuote ei sovi luontokoulun käyttämien luuppien puhdistukseen, sillä se jättää pinnan sameaksi. Kertakäyttöisiä kuituliinoja on käytetty puhdistuksen apuna ja kuivauksessa.
 • Käsidesiä on hyvä olla sekä geeli- että suihkutettavassa muodossa.

OHJEITA MUUALLA

Kasvatus- ja opetustoimen ohjeet

Yleisohjeita toimintaan

Hyvät käytännöt

Etuudet, työsuojelu ja työnantajan huolehdittavat asiat

Yrittäjä ja talous

Lisätietoa koronasta

Näissä ohjeissa on suoria lainauksia LYKE-verkoston jäsenten, Vantaan luontokoulun, Suomen nuorisokeskusyhdistyksen ja Korkeasaaren luontokoulu Arkin ohjeista.

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.