Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Kasviosta kansalaistiedettä – iNaturalist opetuskäytössä

”Kasviosta kansalaistiedettä” -hankkessa yhdistettiin toiminnallinen luonnossa oppimisen kansalaishavainnointiin ja avoimeen ympäristötietoon. Avointa tietoa käyttämällä sekä tuottamalla innostetaan ihmisiä kiinnostumaan omasta ympäristöstään, vaikutetaan biosfääriä ja ihmistoiminnan vaikutuksia koskevaan ymmärrykseen (systeeminen ymmärrys) sekä kehitetään taitoja huomioida monimuotoisuuden edellytykset omassa elämässä.

Hankkeessa tuotettiin opettajille ja varhaiskasvattajille ohjeet iNaturalist-sovelluksen opetuskäyttöön. iNaturalistFI-palvelu hyödyntää tekoälyä ja yhteisöllisyyttä, mikä auttaa oppilaita ja opettajia nimeämään lajeja. Palvelussa on valmiina suomalaisissa olosuhteissa toimivaksi todettu koneoppimiseen perustuva kuvantunnistus ja tämän lisäksi yhteisö voi täsmentää ja korjata määrityksiä.  MAPPAn teemareppu ”iNaturalist opetuskäytössä” sisältää mm. ohjeet hyvän havainnon tekemiseen, opettajan ohjeet lajiprojektien ja eliökokoelmien toteuttamiseen perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa sekä esimerkkiprojekteja. Ohjeissa on huomioitu  sovelluksen opetuskäyttön tietosuojalainsäädännön vaatimuksia liittyen mm. sovelluksen lataamiseen ja oppilaiden rekisteröitymiseen.

Materiaalit on kehitetty ja testatattu opettajien työpajoissa, joita järjestettiin opettajille LUMA-päivillä, BMOL-päivillä, Suomen luontokeskus Haltian luontokoulussa sekä LYKE-verkoston koulutustapaamisessa syksyllä 2022. Materiaaleja esiteltiin myös ITK-päivillä syksyllä 2022 sekä Educa-messuilla tammikuussa 2023. Myös työpajoissa käytetyt koulutusmateriaalit löytyvät MAPPAn teemarepusta. Materiaaleja kokeillaan kouluissa ja päiväkodeissa vielä vuonna 2023, materiaalit ovat tarjolla avoimesti kaikille MAPPA.fi-palvelussa. Palaute kokeiluista on tervetullutta ja materiaaleja päivitetään  tarpeen mukaan.

Hankkeessa ilmeni sekä tarvetta että tahtoa kehitystyön ja yhteistyön jatkamiselle: Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto, Tringa ja Suomen lajitietokeskus ovatkin jo käynnistäneet Wihurin säätiön rahoittamana ”Linnut viestintuojina” -hankkeen, jossa Hangon lintuaseman havaintoaineiston avulla havainnollistetaan luonnossa tapahtuvia ilmiöitä, ja  tästä tuotetaan opetusmateriaalia perusopetukseen. SYKEn kanssa on puolestaan käynnistetty yhteistyö Ekosysteemiobservatorion (FEO-hanke) aineistojen hyödyntämiseksi opetuksessa. Lisäksi etsitään lisärahoitusta suunnitelmille edelleenkehittää kansalaishavainnointia ja avoimen datan hyödyntämistä opetuskäytössä.

INaturalist-opetuskäytössä – työpajat opettajille jatkuvat helmikuussa 2023 Pohjoisen Suomen ympäristökasvatuspäivillä sekä kesäkussa 2023 ULOS-UT-OUT -suurtapahtumassa. Linnut viestintuojina hankkeessa järjestetään opettajien koulutuksia Hangon lintuasemalle syksyllä 2023.

Kasviosta kansalaistiedettä -hankkeen toteutti Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton yhteistyössä Suomen lajitietokeskuksen / Luonnontieteellisen keskusmuseon sekä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen kanssa.

Kasviosta kansalaistiedettä hankeen toteuttajat

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton tavoitteena on kestävän kehityksen mukaisten elämäntapojen, ympäristövastuullisuuden ja luonnontuntemuksen edistäminen ja ulkona tapahtuvan opetuksen ja toiminnallisen oppimisen tukeminen. LYKE-verkoston luonto- ja ympäristökoulujen opettajat ovat kokeneita luonto- ja ympäristökasvatuksen asiantuntijoita, ja ne tavoittavat vuosittain merkittävän joukon opettajia ja varhaiskasvattajia

Suomen lajitietokeskus tarjoaa omia lajitietopalveluja hankkeen käyttöön sekä kehittää palveluitaan hankkeen tarpeita vastaaviksi: parantaa käytettävyyttä ja tekee tarvittavat muutokset hankkeessa käytettävien järjestelmien ja alustojen yhteensovittamiseksi.Suomen Lajitietokeskus kerää ja yhdistää suomalaisen lajitiedon yhtenäiseksi ja avoimeksi kokonaisuudeksi. Laji.fi-palvelussa voi tutustua lajeihin ja niiden esiintymiseen, selata havaintoja suomalaisista lajitietokannoista ja pitää kirjaa omista luontohavainnoista. Lajihavaintoja voi tallentaa usealla tavalla kuten iNaturalist Suomi -palvelun (iNaturalistFi) avulla mobiililaitteilla.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut osallistui aktiivisena toimijana kehitystyön suunnitteluun, testaukseen ja arviointiin. Pohjoisen Unesco-kouluverkosto Polaris toimii aktiivisena luonnon monimuotoisuuden edistäjänä kansainvälisesti Itämeren maiden piirissä, jossa prosessin käytänteitä myös edistetään ja jaetaan. Unescokoulujen kansainvälisen Itämeriprojektin (Baltic Sea Project) yksi painopistealueista on kansalaishavainnointi.

Kasvioista kansalaistiedettä rahoitettiin Ympäristöministeriön ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankerahoituksella.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmän jäseniksi kutsuttiin mm. opettajien kouluttajia, opettajia ja kasvattajia sekä muita alan toimijoita. Ohjausryhmä toi hankkeelle arvokasta asiantuntemustaan sekä uutta yhteistyötä ja uusien hankkeiden alkuja. Kiitos avusta!

Lisää tietoa hankkeen toteuttajista ja ohjausryhmästä.

Haluatko kokeilla materiaaleja tai tehdä yhteistyötä kansalaishavainnoinnin opetuskäytön kehittämiseksi? Työmme jatkuu!  Ota yhteyttä maija.ihantola@luontokoulut.fi, puh. 041 5368 232

Kansalaistiede-hankkeiden tavoitteena on:

• Lisätä lasten ja nuorten luonnonlukutaitoa ja -intoa
• Tuoda tutkimus lähemmäksi lasten ja nuorten kokemusmaailmaa ja lisätä tieteellisen tiedon arvostusta
• Yhdistää kansalaishavainnointi ja koulujen virtuaaliset eliökokoelmat uuden tutkimusdatan keräämiseksi tutkijoiden käyttöön
• Osallistaa lapset ja nuoret varjelemaan luonnon monimuotoisuutta (esim. vaikuttaminen tutkimustyön kautta päätöksentekoon)
• Rohkaista ja kannustaa opettajia sekä kasvattajia vaikuttamaan lähiympäristön tilaan ja tulevaisuuteen opetuksen ja kasvatuksen keinoin
• Lisätä opetus- ja kasvatustahojen (LYKE-verkosto, koulut ja päiväkodit) sekä ympäristötietoa kokoavien ja tuottavien tutkimus- ja asiantuntijatahojen (esim. SYKE, Suomen Lajitietokeskus) välistä yhteistyötä ja synergiaa

Linnut viestintuojina: Retki opettajille Hangon lintuasemalle

Linnut viestintuojina: Retki opettajille Hangon lintuasemalle

Linnut viestintuojina -hankkeessa järjestetään maksuton koulutusretki Hangon lintuasemalle opettajille ja kasvattajille. Koulutuksen ajankohta on 21.9.2023. Pääset tutustumaan lintujen havainnointiin, rengastamiseen ja tutkimukseen Suomen johtavien asiantuntijoiden...

lue lisää
MAPPAssa on uusi OPS-työkalu

MAPPAssa on uusi OPS-työkalu

MAPPA.fi  on uudistunut ja saanut samalla myös uuden työkalun opetuksen suunnittelun tueksi! OPS-työkalun avulla MAPPAn sisältöjä voidaan luokitella nyt perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. Uuden luokituksen myötä käyttäjät löytävät...

lue lisää
Uutta MAPPAssa: Palveluhaku ja kalenteri

Uutta MAPPAssa: Palveluhaku ja kalenteri

iMAPPA laajeni palveluhaku ja tapahtumakalenteri ovat nyt valmiit.  Kiitos tuesta Ympäristöministeriö! Hae uutta MAPPAsta! Kalenterista löydät teemapäivät, koulutukset ja tapahtumat kootusti yhdellä vilkaisulla. Palveluhausta löydät toimintaa, paikkoja ja palveluita...

lue lisää

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.