Verkoston hallinto ja rahoitus

Hallinto

LYKE-verkostoa koordinoi Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto, jonka hallitus vastaa toiminnanjohtajan kanssa verkoston toiminnasta virallisesti.

Verkoston kehittämistä ohjaa myös ohjausryhmä, jossa on mukana erilaisten verkoston toimijoiden edustajat, virkamiehiä sekä Suomen Ympäristökasvatuksen seuran ja Natur och Miljön edustaja.

Rahoitus

Kesällä 2014 Suomen luonto- ja ym,päristökoulujen liitto hyväksyttiin Nuorisotyön palvelujärjestöjen joukkoon, ja  rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksiköstä vakinaistui. Ensimmäinen toiminta-avustus palvelujärjestönä saatiin vuonna 2015.

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto on ennen vakinaista rahoitusta vuoteen 2015 asti saanut LYKE-verkostolle hankerahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriön hankeavustuksista valtakunnallisiin hankkeisiin. LYKE-verkosto perustettiin Ympäristöministeriön tuella (harkinnanvaraiset valtionavustukset valtakunnallisesti merkittäville ympäristökasvatus- ja valistushankkeille). Lisäksi Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto hallinnoi tai koordinoi muita hankkeita, jotka edistävät verkoston kehittymistä.